Deltakere i Genomikk og metagenomikk ved inflammasjonssykdom

Andre deltakere

  • Alexandra Götz
  • Brian K. Chung
  • Georg Schneditz
  • Martin Kummen
  • Mikal Jacob Hole
  • Murat Gaynullin