Prosjekter

Forskningsprosjektene i HØKH spenner fra store registerstudier basert på nasjonale datakilder til studier hvor data samles i klinikken og til kvalitativt innrettede studier basert på intervjuer, fokusgrupper eller deltakende observasjon.

Noen av prosjektene består av mange delstudier og involverer flere ph.d.- og postdok.stillinger, mens andre er mindre studier som involverer enkeltforskere. Nedenfor følger en kort beskrivelse av studiene som er forankret i avdelingen.

Publisert 10. juni 2016 09:49 - Sist endret 1. sep. 2021 10:57