Senter for hematologisk forskning, Ahus

Vi forsker på venøs trombose og maligne blodsykdommer.

Vårt hovedfokus ligger på kliniske studier av venøs trombose og translasjonsforskning på akutt myelogen leukemi hos eldre. I tillegg forsker vi på myelomatose og myeloproliferative sykdommer.

Om gruppen

Senter for hematologisk forskning ved Ahus (CEHRA) ble stiftet i mars 2015.

Det langsiktige målet er å få etablert en stabil forskningsgruppe som driver klinisk, epidemiologisk og translasjonsforskning på hematologiske pasienter i samarbeid med andre forskningssentere i Norge og i utlandet.

Prosjekter

 • Ahus har en nøkkelrolle i det tverr-regionale prosjektet Treatment and prophylaxis after acute venous thrombosis som har følgende tre delprosjekter:
  • CAP studien. Utgår fra Ahus. Undersøkelse av apixaban ved venøs trombose hos kreftpasienter. Norsk multisenterstudie. Starter inklusjon 1.1.16. Prosjektet er godkjent av REK og SLV.
  • Kvalitetsregister for kateterbasert trombolyse i Norge. Utgår fra OUS. Samarbeidsprosjekt med OUS og Sykehuset Østfold. Multisenterstudie i Norge. Starter i 2016.
  • Statin som sekundærprofylakse ved venøs trombose. Utgår fra Østfold sykehus. Under planlegging.
 • Reversering av DOAK. Et samarbeidsprosjekt mellom AHUS og OUS. En overlege ved AHUS i 50% PhD stilling og en overlege ved AHUS som medveileder.
 • MolCytAML – prosjektet. Utgår fra AHUS. Et samarbeidsprosjekt med Professor Hilde Nilsen ved Epigen-laboratoriet på AHUS og Professor Gjertsen ved Haukeland sykehus. Studie av molekylære mekanismer for effekt og bivirkninger av cytarabin. Planlagt opprettelse av biobank og database i 2016. Innvilget finanisering for frikjøp av en 50% overlege i to år.
 • MR eller CT ved myelomatose. Utgår fra AHUS. En studie av CT funn og MR funn hos myelomatosepasienter på AHUS, studentoppgave. Samarbeidsprosjekt med Radiologisk avdeling på AHUS.
 • Myeloproliferative neoplasmer. Opprettelse av et register på AHUS over BCR-ABL negative myeloproliferative sykdommer.
 • VIP-studien. Utgår fra OUS. Studie av risikofaktorer for svangerskapsrelatert venøs trombose.
 • LOVE-studien. Utgår fra Sykehuset Østfold. Studie av posttrombotisk syndrom relatert til antikoagulasjonsbehandling. Rekrutterer pasienter ved AHUS.

Samarbeid

 • Professor Sandset og Professor Holme, Centre of Thrombosis and Haemostasis Research, Oslo universitetssykehus
 • Waleed Ghanima, Overlege og 1. amanuensis, Sykehuset Østfold
 • Professor Jonn-Terje Geitung, Billed-diagnostisk avdeling, Akershus universitetssykehus
 • Professor Hilde Nilsen, Epigen, Akershus universitetssykehus
 • Professor Hagve, Klinisk biokjemi, Akershus universitetssykehus
 • Professor Bjørn Tore Gjertsen, Hematologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Utvalgte publikasjoner

 • Dahm A, Tiscia G, Holmgren A, Jacobsen AF, Skretting G, Grandone E, Sandset PM: Genetic variations in the annexin A5 gene and the risk of pregnancy related venous thrombosis. J Thromb Haemost. 2015 Mar;13(3):409-13
 • Cui XY, Tinholt M, Stavik B, Dahm AEA, Kanse S, Seidl S, Sahlberg KK, OSBREAC, Iversen N, Skretting G, Sandset PM: Effect of hypoxia on tissue factor pathway inhibitor expression in breast cancer. J Throm Haemost 2015.
 • Stiksrud B, Nowak P, Nwosu FC, Kvale D, Thalme A, Sonnerborg A, Ueland PM, Holm K, Birkeland SE, Dahm AE, Sandset PM, Rudi K, Dsc, Hov JR, Dyrhol-Riise AM, Trøseid M: Reduced Levels of D-dimer and Changes in Gut Microbiota Composition after Probiotic Intervention in HIV-infected Individuals on Stable ART. J Acquir Immune Defic Syndr. 2015 Aug 6. [Epub ahead of print]
 • Kvam AK, Waage A: Health-related quality of life in patients with multiple myeloma--does it matter? Haematologica. 2015 Jun;100(6):704-5.
 • Jacobsen AF, Kristiansen A, Bjørge L, Henriksen T, Eilertsen AL, Sandset PM. Antikoagulasjon ved venøs trombose i svangerskapet. Tidsskr Nor Laegeforen. 2014 May 13;134(9):926.

 

Publisert 19. feb. 2016 10:51 - Sist endret 22. feb. 2018 08:14

Kontakt

Deltakere

 • Anders Erik Astrup Dahm
 • Anette Løken Eilertsen
 • Andreas Habbestad
 • Ann Kristin Kvam
 • Hoa Tran
 • Nina Schultz
 • Trine Lise Hannevik
 • Christin Johansen
Detaljert oversikt over deltakere