Hjerte-thorax forskningsgruppe (CRG), Campus Ahus

CRG er en ung forskergruppe på Akershus Universitetssykehus som har vokst i raskt tempo. Alle medlemmer er rekruttert etter 2003 og vi har i løpet av få år lykkes med å utvikle et forskningsmiljø av høy kvalitet. Forskningsgruppen fikk karakteren "very good to excellent" av Norges Forskningsråd i 2011, noe som plasserte oss i internasjonal toppklasse. Gruppens overordnede målsetting er å utvikle skreddersydd behandling til pasienter med hjertedysfunksjon.

Et utvalg av medlemmer i Cardiothoracic Research Group med professor Torbjørn Omland i midten

Om gruppen

Vi har sykdommer i hjertet og lungene som vårt interesseområde. Dette innbefatter store og viktige sykdomsgrupper som hjerteinfarkt, hjertesvikt og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). I tillegg har vi et særlig interesse for hjerteskade ved sykdommer i andre organsystemer, som etter brystkreftbehandling, pustestopp under søvn (søvnapné), depresjon  og alvorlige infeksjoner.

Gruppen ledes av professor Torbjørn Omland og består ellers av tre andre professorer, en førsteamanuensis, to postdoktorer, ti doktorgradsstudenter og tre teknisk ansatte (studiesykepleiere og cand. scient.).

CRG er del av Senter for hjertesviktforskning og K.G. Jebsen Cardiac Research Centre ved Universitet i Oslo, noe som gir oss tilgang til eksperimentelle sykdomsmodeller. Muligheten til å kombinere grunnforskning med det rike pasienttilfanget på Ahus, som er Norges største akuttsykehus, har resultert i oppdagelsen av to nye blodprøver for hjertesykdom. Bruken av disse blodprøvene er patentert av Ahus, forskere i CRG og samarbeidspartnere. Forskere fra CRG har også gitt viktige bidrag til den kliniske testing og validering av blodprøvene BNP og troponin, som i dag brukes over hele verden for å identifisere pasienter med hjerteskade. Vi har nylig også rapportert ny og viktig kunnskap om støveksponering i yrkeslivet og lungeskade, samt hjerteskade hos pasienter innlagt på sykehus med KOLS-forverring.  

Prosjekter

CRG ønsker å knytte forskningen opp mot pasientbehandling. En viktig pågående studie undersøker gevinst av å gi hjertemedisin som forebyggende behandling til kvinner med stråle- og cellegiftbehandling etter brystkreftoperasjon (PRADA-studien). Vi håper med PRADA å vise at hjerteskade etter kreftbehandling, som dessverre er et problem med dagens behandling, kan reduseres eller helt fjernes.

Vår gruppe er også internasjonalt ledende på studier om hjerteskade ved KOLS. For å bedre situasjonen til pasienter med KOLS undersøker vi nå om hjertemedisin kan redusere sykelighet ved KOLS (RODEO-studien).

Vi har også gjennomført Akershus Cardiac Examination (ACE) Study 1 , 2 og 3, der vi totalt har inkludert 1000 pasienter på Ahus med mistanke om ulike type hjertesykdom. ACE-studiene vil gi oss viktig informasjon om behandling av hjerte- og lungesyke pasienter på Ahus, noe som vi ønsker å bruke til å bedre pasientbehandlingen ved sykehuset.

Vi arbeider nå aktivt for å sikre midler til en stor undersøkelse av alle personer født i 1950 bosatt i Akershus (ACE 1950 Study). I denne studien, som vil starte i 2013, vil vi karakterisere helsetilstanden i vårt opptaksområde og se på endringer i forekomst av sykelighet frem mot år 2050.

Ved hjelp av gode samarbeidspartnere på Ahus, i Oslo-området, nasjonalt og internasjonalt har CRG i løp av få år lykkes med å utvikle et forskningsmiljø av høy kvalitet. Dette ble også bekreftet av Norges Forskningsråd, som i sin store kartlegging i 2011 av all biomedisinsk forskning i Norge, ga CRG karakteren ”very good to excellent” og dermed plasserte vår forskningsgruppe i internasjonal toppklasse. CRG har også fokus på å formidle vår forskning utad for å profilere Akershus universitetssykehus og vi har lykkes med å få oppmerksomhet rundt vår forskning.

Her kan man lese nærmere om forskere og enkelte av prosjektene til CRG.

Samarbeid

Gruppen støttes økonomisk av Ahus, Universitetet i Oslo, K.G. Jebsen Cardiac Research Centre, Senter for hjertesviktforskning og mottar ekstern prosjektstøtte fra blant annet Norges Forskningsråd, Helse Sør-Øst og Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Publisert 5. des. 2012 10:44 - Sist endret 28. nov. 2016 15:55

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere