Hjertestans

Gruppen har hovedfokus på hjertestansforskning, både klinisk, eksperimentelt og ved opplæring i hjerte- og lungeredning. 

Om gruppen

Gruppens arbeid omfatter et bredt spektrum av forskningsaktiviteter relatert til akuttmedisin – både prehospitalt og inhospitalt. Både direkte akuttmedisinske, organisatoriske og mer intensivmedisinske problemstillinger dekkes av forskergruppen.

Det er flere undergrupper innad i gruppen. En av gruppene er hjertestansforskningsgruppen, som er en av verdens ledende grupper innen hjertestansforskning. Gruppen fikk ratingen ”Excellent” i Norges Forskningsråds internasjonale vurdering av norsk medisinsk forskning i 2011. Denne gruppen bedriver både dyreeksperimentell forskning på en grisemodell, samt diverse pedagogiske og metodiske studier på dukkemodell, diverse systemstudier innad i den akuttmedisinske redningskjeden, samt kliniske studier, både i ambulansetjenesten og inne på sykehuset.

Samarbeid

Gruppen har flere eksterne samarbeidspartnere, både økonomisk og forskningsrelatert, og Lærdalstiftelsen, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) og Stiftelsen Norsk Luftambulanse er sentrale. Deler av gruppen er også knyttet til Norsk Akuttmedisinsk Kompetanse Senter (NAKOS) ved OUS. Det er også et omfattende internasjonalt samarbeid innen flere av gruppene. Flere av medlemmene i gruppen er med i nasjonale og internasjonale consensus- og guidelines-grupper.

Høsten 2013 gikk hjertestansgruppen ved Ullevål sammen med sin mangeårige samarbeidspartner ved Hjerteovervåkningen Ullevål, samt hjertestansforskere ved Intervensjonssenteret Rikshospitalet, og dannet Oslo Cardiopulmonary Resuscitation Research Network (OSCAR). OSCAR var en av fem forskningsmiljøer ved OUS som mottar årlig økonomisk støtte i 5 år ( f.o.m 2014) fra OUS for å videreutvikle og etablere fundamentet for dette forskningsnettverket.

Prosjekter

Her finner du en oversikt over forskergruppens prosjekter.

  • Nytte og behov for helikopterbasert redningstjeneste

  • Evaluering av metoder/rutiner i den prehospitale akuttmedisinske redningstjenesten

  • Transport av kritisk syke pasienter/intensivpasienter mellom sykehus

  • Evaluering av diverse prehospitale triage-systemer

  • Studier på farmakokinetikk/farmakodynamikk og klinisk utprøvelse av nasal administrasjon av motgift ved opiatoverdosering

  • Kvalitet av akuttmedisinske nødsentraler (AMK) i vår region, og evaluering av denne opp mot standarder og andre internasjonale systemer

  • Nyfødt-resuscitering (både nasjonalt og i utviklingsland)

  • Diverse studier (dyre-eksperimentelle, dukkemodeller og kliniske studier), til dels innovative, innen kvalitet av basal og avansert hjerte-lunge redning mtp kompresjoner, ventilasjon, defibrillering og hemodynamikk generelt

  • Evaluering av diverse HLR-kurs for legfolk

  • Diverse studier innen sykehusbehandlingen etter hjertestans

Publisert 13. sep. 2012 12:21 - Sist endret 2. apr. 2020 13:16

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere