English version of this page

Immunterapi og antigenpresentasjon

Hovedfokuset for gruppens forskning er leukemi og lymfom. Gruppen forsker på ny og forbedret metode for bruk av T-celler fra friske mennesker til å målrettet ødelegge kreftceller uten å skade friske celler.

Det finnes for tiden et antall terapeutiske antistoffer godkjent til kreftbehandling, og immunterapifeltet er et av de raskest voksende innen onkologi.

Antistoffene binder normalt uttrykte, ikke kreftspesifikke, proteiner. Antistoffer er imidlertid begrenset av at de kun kan gjenkjenne molekyler på celleoverflaten, mens den store majoriteten av proteiner befinner seg på innsiden.

T-celler kan derimot gjenkjenne intracellulære antigener og det er denne egenskapen som kan brukes til å behandle kreft uten å skade andre celler. 
En stor utfordring ved bruk av donor-T-celler fra friske mennesker er at de kan gjenkjenne også friske celler i pasienten og angripe dem. Gruppen jobber med å utvikle en teknologi som skiller T-celler som kan skade pasienten fra de som kun angriper kreftcellene.

I tillegg til studier med klinisk innrettede studier, driver gruppen også basalforskning på dendritiske celler som sparker i gang immunresponsen i kroppen.

Hovedmålet til gruppen er å bidra til ny og mer effektiv immunterapi mot kreft, basert på T-celler og deres reseptorer (T-cellereseptorer).

Prosjekt

Publisert 5. mai 2014 11:06 - Sist endret 27. juni 2018 07:30

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Johanna Olweus
 • Shradda Kumari
 • Nadia Mensali
 • Cathrine Fallang Knetter
 • Erlend Strønen
 • Weiwen Yang
 • Anette Vefferstad
 • Eli Taraldsrud
 • Muhammad Ali
 • Mateusz Walczak
 • Fan Ying
 • Maxi-Lu Böschen
 • Terhi Kärpänen
Detaljert oversikt over deltakere