English version of this page

Indremedisinsk forskergruppe

Gruppen driver forskerinitierte studier innen hypertensjon, nyre- og kardiovaskulær sykdom.

Fra venstre: Inger Ariansen, Tonje Amb Aksnes, Camilla Lund Søraas, Pavel Hoffmann, Anne Cecilie K. Larstorp, Aud-Eldrid Stenehjem, Vibeke N. Kjær, Kristian Engeseth, Fadl E. M. F. El Mula, Sverre E. Kjeldsen, Aud Høieggen, Nanna Von der Lippe, Ulla P. Hjørnholm, Marianne Nesheim, Eigil Fossum, Morten Rostrup

Foto: Øystein H. Horgmo/UiO

Vi utfører kliniske studier for å besvare aktuelle nøkkelspørsmål innen hypertensjon i et nasjonalt og globalt perspektiv.

Vi utfører registerstudier, patofysiologiske studier og observasjonsstudier, og undersøker ulike behandlingsmetoder for hypertensjon med og uten endeorganskade, i randomiserte kliniske forsøk.

I en lang årrekke har gruppen forsket på insulinresistens, ulike prediktorer for hjerte- og karsykdom, betydningen av det autonome nervesystemet, stressfysiologi og effekt av hypoksi på sympatisk aktivitet og sirkulasjon, samt patofysiologi og behandling av høyt blodtrykk.

I den senere tid har vi i tillegg hatt betydelig fokus på forskning på medikamentetterlevelse, helserelatert livskvalitet, og holdninger til medikamenter hos hypertensjonspasienter.

Langsiktige mål

Forskningsgruppen tar sikte på å videreutvikle kompetanse og ekspertise i klinisk hjerte/kar- og nyreforskning for å oppnå en enda bedre forståelse av patofysiologiske mekanismer og behandlingsprinsipper for hypertensjon.

Forskningsgruppens profil

 • Høy-kvalitetsforskning
 • Interdisiplinær sammensetning mellom ulike spesialiteter og profesjoner
 • Utstrakt lokalt, nasjonalt og globalt samarbeid
 • European Society of Hypertension Center of Excellence
 • Utstrakt peer reviewer og editorial board aktiviteter i nasjonale og internasjonale tidsskrift
 • Editor-in-Chief ansvar for tidsskriftet “Blood Pressure» (Prof. Sverre E. Kjeldsen)
 • Forskere blant verdens mest siterte (Thomson Reuters Rangeringsliste 2014, 2016)

Den daglige driften ivaretas av enhetens to fast ansatte medarbeidere, sykepleier og bioingeniør, i samarbeid med forskere og stipendiater. Forskerlinjestudenter er tilknyttet gruppens arbeid.

Samarbeid

Forskningsgruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Nyremedisinsk forskergruppe, UiO og OUS
 • Senter for klinisk hjerteforskning, UiO og OUS
 • Institutt for medisinske basalfag, Avd. for medisinsk atferdsvitenskap, UiO og OUS
 • Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, UiO og OUS
 • Kardiologisk avdeling, UiO og OUS
 • Akuttmedisinsk avdeling, UiO og OUS
 • Avdeling for Farmakologi, UiO og OUS
 • Avdeling for Radiologi og Nukleærmedisin, OUS
 • Vestre Viken - Kongsberg Sykehus
 • Haukeland universitetssykehus
 • St. Olav Hospital
 • Universitetssykehuset Nord-Norge

Internasjonalt

 • Milano Hypertension Excellence Centre, Istituto Auxologico Italiano, University of Milano
 • Hopital Europeén Georges Pompidou
 • Medical University of Gdansk
 • North Estonia Medical Centre
 • ENCOReD Network - 19 sentre i 15 europeiske land
 • KU Leuven Department of Cardiovascular Sciences
 • University of Michigan, Division of Cardiovascular Medicine
 • Weill Medical College of Cornell University, Division of Cardiology, New York
 • The University of Alabama at Birmingham, Department of Cardiovascular Medicine
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Imperial College London
 • Helsingfors Universitetet
 • Rigshospitalet i København
 • Odense Universitetshospital
Publisert 16. des. 2014 12:52 - Sist endret 19. jan. 2022 11:10

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere