Prosjekter

Her finner du en oversikt over forskergruppens pågående prosjekter ved eller i samarbeid med Enhet for indremedisinsk forskning, OUS.

Prosjekter som aktivt inkluderer deltakere

 • Individualized blood pressure treatment: a multidisciplinary approach to uncontrolled hypertension in order to reduce morbidity and mortality. ClinTrialGov ID: NCT03209154. Prosjektleder: Prof. Sverre E. Kjeldsen. Samarbeidsprosjekt mellom Oslo universitetssykehus - Ullevål, Helse Bergen – Haukeland universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge og St. Olavs Hospital. Stipendiater: Ola U. Bergland, Lene V. Halvorsen, Stine Rognstad, Karl Marius Brobak, Eirik Olsen og Arleen Aune. Midler fra Forskningsrådet, Helse Sør-Øst og Helse-Nord.

Prosjekter der inklusjon av deltakere er avsluttet

 • Effect of Renal Sympathetic Denervation on treatment resistant hypertension and cardiovascular hemodynamic in comparison to intensive medical therapy utilizing Impedance Cardiography (Oslo-RDN). 10-year follow-up. ClinTrialGov ID: NCT01673516. Prosjektleder: Førsteamanuensis Aud Høieggen. Fadl El Mula M. F. El Mula, PhD. Førsteamanuensis Anne Cecilie K. Larstorp. Postdoktor Camilla Lund Søraas.
 • Better control of blood pressure in hypertensive patients monitored using the HOTMAN® system. ClinTrialGov ID: NCT01482364. Prosjektleder: Prof. Sverre E. Kjeldsen. Fadl El Mula M. F. El Mula, PhD. Førsteamanuensis Anne Cecilie K. Larstorp.
 • Heart mass and function during extreme hypobar hypoxia. Prosjektleder: Prof. Morten Rostrup. Stipendiat Camilla Udjus, Institutt for klinisk medisin og lungemedisinsk avdeling.
 • Use of heart rate variability as a prognostic instrument in critical illnesses. Hovedveileder Prof. Morten Rostrup. Gernot Ernst, avdelingsoverlege på Vestre Viken HF – Kongsberg og stipendiat med midler fra Vestre Viken og Forskningsrådet.
 • The significance of serotonin levels in intensive care patients – a pilot study. Prosjektleder: Prof. Morten Rostrup, Fadl El Mula M. F. El Mula, MD, PhD. Medisinstudent Nikolai Ravn Aarskog.

Forskningsregistre

 • Risikofaktorer for utvikling av hjerte- og karsykdom hos unge menn (RIKAM). Konsesjon 03/00573-14/BSO.
 • Hypertensjonsregister og biobank (HyReBi). Konsesjon 17/01129-10/RCA, REK 2017/477.

Samarbeidsprosjekter

 • Hypersension. Prosjektleder: Bård Grevbo-Waldum. Sondre Heimark, stipendiat ved Nyremedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus.
 • Therapeutic Effects of BNP in Uncontrolled Hypertensive patients. EudraCT Number 2015-000577-13. Prosjektleder: Hassan Z. Khiabani. Kaja Bergo, stipendiat ved Institutt for Eksperimentell Medisin, Universitet i Oslo.
 • Markers of Coronary Artery Disease during Exercise Testing. ClinTrialGov ID: NCT01495091. Prosjektleder: Overlege Arnljot Flaa. Joanna Cwikiel, stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo.
 • Impact of the complement lectin pathway and other proteins on infection and cardiovascular risk in patients with chronic kidney failure. Prosjektleder: Overlege Solbjørg Sagedal.

Prosjekter med veiledning av gruppens forskere

 • Long Term Predictors of Stroke and Stroke-related Death in Healthy Middle Aged Norwegian Men, Oslo Ischemia Study. Erik Prestgaard. Bi-veileder: Prof. Sverre Erik Kjeldsen
 • Exercise Blood Pressure and Long-Term Risk of Cardiovascular Disease and Mortality in Healthy, Middle-Aged Men, Oslo Ischemia Study. Julian Mariampillai. Bi-veileder: Prof. Sverre Erik Kjeldsen
 • Therapeutic Effects of BNP in Uncontrolled Hypertensive patients. EudraCT Number 2015-000577-13. Prosjektleder: Hassan Z. Khiabani. Kaja Bergo, stipendiat ved Institutt for Eksperimentell Medisin, Universitet i Oslo. Bi-veiledere: Prof. Morten Rostrup, Fadl El Mula M. Fadl El Mula, PhD.
 • Markers of Coronary Artery Disease during Exercise Testing. ClinTrialGov ID: NCT01495091. Prosjektleder: Overlege Arnljot Flaa. Joanna Cwikiel, stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo. Hovedveileder: Overlege Arnljot Flaa
 • Blood pressure variability and risk of stroke. Prosjektleder: Overlege Eivind Berge. Maria Mehlum, stipendiat Helse- og Rehabilitering. Bi-veileder: Prof. Sverre Erik Kjeldsen
Publisert 9. des. 2014 14:11 - Sist endret 3. jan. 2020 09:26