English version of this page

Infeksjon og inflammasjon i urologi

Gruppen forsker i hovedsak på inflammasjon og ulike infeksjoner i urinveiene, og på bedre og mer treffsikker behandling som forebygger resistens mot antibiotika.

Gruppens forskningsprofil

 • Asymptomatisk bakteriuri
 • Antibiotikaresistens, matematisk modellering av resistensutvikling
 • Antibiotic stewardship
 • Infeksjonsprofylakse
 • Infeksjonskomplikasjoner i urologifaget
 • Klassifikasjon av urinveisinfeksjoner
 • Microbiome i urin
 • Phage therapy i profylakse og  behandling
 • Tuberkulose i urinveiene
 • Urosepsis

Langsiktige mål

Gruppen har som mål å registrere forekomsten av urinveisinfeksjoner, typer av mikroorganismer, antibiotikaresistens og risikofaktorer for å kunne bedre bruken av antibiotica og ikke-antibiotiske preparater (antibiotic stewardship).

Registreringen vil bidra til både forebygging og behandling hos den enkelte pasient og forutse utviklingen av antibiotikaresistens i et internasjonalt perspektiv, for så å redusere sykeligheten forbundet med infeksjoner i urinveiene.

Prosjekter

Gruppens medlemmer er involvert i følgende prosjekter: 

 1. Global Prevalence Study of Infections in Urology (GPIU annual)
 2. Global Prevalence Study of Infections after Prostate biopsy (GPIU biopsy)
 3. Global Prevalence Study of Infections in community (GPIU com)
 4. Longitudinal Study on Urosepsis (Serpens)
 5. EU COST project on urinary stents
 6. Scientific Network to Tackle Antimicrobial Resistance In Infections (SENTRII Application 2019)

Samarbeid

Gruppen samarbeider med European Section of Infections in Urology/European Association of Urology. GPIU studiene gjennomføres i mer enn hundre land, og SENTRII prosjektet har støtte fra forskere i mer enn 30 land.

 

Publisert 21. mars 2019 11:38 - Sist endret 11. apr. 2019 10:15

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere