English version of this page

Infeksjonsmedisin og mikrobiologi, Ahus

Gruppen forsker på infeksjonsrelaterte emner og består av medarbeidere fra Avdeling for infeksjonsmedisin og Avdeling for mikrobiologi og smittevern. To forskere fra Epigen er tilknyttet gruppen.

Vi forsker på

 • Molekylær epidemiologi for infeksjonssykdommer
 • Staphylococcus aureus infeksjoner – blodbaneinfeksjoner og ortopediske fremmedlegemeinfeksjoner
 • Nestegenerasjonssekvensering (NGS) – helgenomsekvensering, metagenomikk, hurtigdiagnostikk
 • Antibiotikaresistens – antibiotikasparende tiltak, epidemiologi, matematisk modellering, resistomanalyser av tarmflora
 • HPV: nasjonal referansefunksjon for HPV ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern
 • Mikrobiom – tarmens mikrobiom ved inflammatoriske tarmsykdommer – mikrobiom, resistom
 • Klinisk translasjonsforskning – på emner der infeksjoner spiller en viktig rolle

Samarbeidspartnere

Gruppen samarbeider med en rekke regionale, nasjonale og internasjonale forskergrupper.

Mål

Gruppen har som langsiktig mål å utvikle en mer enhetlig forskningsprofil i samarbeid med andre grupper ved UiO. Vi ønsker å heve oss i konkurransen om forskningsmidler, nasjonalt og internasjonalt, slik at gruppen kan utvides og utvikles.

Publisert 22. apr. 2014 13:40 - Sist endret 5. mai 2020 16:12

Kontakt

Deltakere

 • Truls Michael Leegaard
 • Jan-Erik Berdal
 • Anita Blomfeldt
 • Patricia Campbell
 • Irene Kraus Christiansen
 • Heidi Johanne Espvik
 • Mona Hansen
 • Nina Handal
 • Karin Helmersen
 • Silje Bakken Jørgensen
 • Hanne Kristiansen-Haugland
 • Sonja Lagström
 • Astri Lervik Larsen
 • Aina E. Fossum Moen
 • Christopher Noone
 • Tone Møller Tannæs
Detaljert oversikt over deltakere