Infeksjonsmedisin og mikrobiologi, Ahus

Forskningsgruppen består av medarbeidere fra både Avdeling for infeksjonsmedisin og Avdeling for mikrobiologi og smittevern. I tillegg er to forskere fra Institutt for klinisk epidemiologi og molekylærbiologi (tidligere Epigen) tilknyttet gruppen. Det er for tiden fire stipendiater i gruppen.

Vi forsker på

 • Stafylokokkinfeksjoner – først og fremst alvorlige invasive infeksjoner, men også MRSA.
 • HPV: Hovedsakelig gjennom det nasjonale vaksineoppfølgingsprosjektet. I tillegg har Avdeling for mikrobiologi og smittevern nasjonal referansefunksjon for HPV.
 • Meningokokker – genetisk transformasjon og evolusjon.
 • Antibiotikaresistens – antibiotikasparende tiltak, epidemiologi, matematisk modellering.
 • Hepatitt C – Det naturlige forløp og behandling av hepatitt C blant  rusavhengige.
 • HIV-infeksjoner.
 • Pneumonier – hos barn og voksne.

Samarbeidspartnere

Forskningsgruppen har en rekke samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonale

 • Barne- og ungdomsklinikken, AHUS
 • Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Kompetansesenteret for påvisning av antibiotikaresistens, UNN/UiTø
 • Folkehelseinstituttet
 • Kreftregisteret
 • Avdeling for mikrobiologi OUS-Rikshospitalet
 • Helse Bergen Haukeland universitetssykehus
 • Forsvarets sanitet

Internasjonale

 • Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald
 • Alere Technologies
 • Universitsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden

Mål

Gruppen har som langsiktig mål å utvikle en mer enhetlig forskningsprofil i samarbeid med andre grupper ved UiO. Vi ønsker å heve oss i konkurransen om forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt slik at gruppen kan utvides og utvikles.

 

 

Publisert 22. apr. 2014 13:40 - Sist endret 27. jan. 2016 09:49

Kontakt

Gruppeleder

Nestleder

Deltakere

 • Knut Boe Kielland
 • Anita Blomfeldt
 • Silje Jørgensen
 • Francesco Di Ruscio
 • Jan Erik Berdal
 • Tone Møller Tannæs
 • Aina Elisabeth Fossum Moen
 • Arne Eskesen
 • Hege Smith Tunsjø
 • Håvard Midtgard
 • Hege Vangstein Aamot
 • Roger Meisal
 • Ole Herman Ambur
 • Irene Kraus Christiansen
 • Kjersti Ulstein
Detaljert oversikt over deltakere