English version of this page

Inflammasjon og hjertesvikt

Hovedfokus for gruppen er studier av prosesser relatert til inflammasjon ved hjerteinfarkt og ved hjertesvikt.

Om gruppen

Hjertesvikt er et alvorlig klinisk syndrom med stadig økende forekomst. Til tross for nye terapiformer de siste tiårene er dødeligheten ved hjertesvikt svært høy, noe som kan tyde på at viktige patogene mekanismer ikke angripes ved dagens behandlingsformer.

Effektiv behandling har ført til en stor reduksjon i mortalitet i forbindelse med hjerteinfarkt, men en betydelig andel av pasientene utvikler over tid hjertesvikt. Intervensjon rettet mot iskemi-reperfusjonsskade kan begrense infarktets størrelse og dermed hjertesviktutviklingen.

Vår hovedhypotese er at inflammatoriske prosesser er sentrale ved hjerteinfarkt og i utviklingen av hjertesvikt. Ved å karakterisere disse håper vi å komme frem til nye behandlingsprinsipper for denne store pasientgruppen.

Gruppen har som målsetting å drive translasjonsforskning ved å kombinere avanserte undersøkelser av kliniske materialer med mekanistiske studier i eksperimentelle dyremodeller for hjertesvikt og i in vitro-systemer.

Gruppen tilhører Institutt for indremedisinsk forskning.

Prosjekter

 • NLRP3 inflammasome in myocardial ischemia and development of heart failure.
 • DNA as an activator of innate immunity in cardiovascular disease.
 • Oxidative DNA damage repair and stem/progenitor cell proliferation in the pathogenesis of heart failure.
 • Pathogenic role of adipose tissue and fatty acids in heart failure.

Utvalgte publikasjoner

 • Sokolova M, Vinge LE, Alfsnes K, Olsen MB, Eide L, Kaasbøll OJ, Attramadal H, Torp MK, Fosshaug LE, Rashidi A, Lien E, Finsen AV, Sandanger Ø, Aukrust P, Ranheim T, Yndestad A. Palmitate promotes inflammatory responses and cellular senescence in cardiac fibroblasts. Biochim Biophys Acta. 2017 Feb;1862(2):234-245.
 • Olsen MB*, Hildrestrand GA*,Scheffler K*, Vinge LE, Alfsnes K, Palibrko V, Wang J, Neurauter CG, Luna L, Johansen J, Øgaard JD, Ohm IK, Slupphaug G, Kuśnierczykl A, Fiane AE, Brorson SH, Zhang L, Gullestad L, Louch WE, Iversen PO, Østlie I, Klungland A, Christensen G, Sjaastad I, Sætrom P, Yndestad A, Aukrust P, Bjørås M*, Finsen AV*. *Authors contributed equally. NEIL3-dependent regulation of cardiac fibroblast proliferation prevents myocardial rupture. Cell Rep. 2017 Jan 3;18(1):82-92.
 • Shahini N, Michelsen AE, Nilsson PH, Ekholt K, Gullestad L, Broch K, Dahl CP, Aukrust P, Ueland T, Mollnes TE, Yndestad A, Louwe MC. The alternative complement pathway is dysregulated in patients with chronic heart failure. Sci Rep. 2017 Feb 14;7:42532.
 • Nymo SH, Aukrust P, Kjekshus J, McMurray JJ, Cleland JG, Wikstrand J, Muntendam P, Wienhues-Thelen U, Latini R, Askevold ET, Gravning J, Dahl CP, Broch K, Yndestad A, Gullestad L, Ueland T, on behalf of the CORONA Study Group. Limited added value of circulating inflammatory biomarkers in chronic heart failure. JACC Heart Fail. 2017 Apr;5(4):256-264.
 • Dhondup Y, Sjaastad I, Sandanger Ø, Aronsen JM, Ahmed MS, Attramadal H, Finsen AV, Zhang L, Ranheim T, Alfsnes K, Aukrust P, Christensen G, Yndestad A*, Vinge LE*. *Contributed equally. Toll-like receptor 9 promotes survival in SERCA2a KO heart failure mice. Mediators Inflamm. 2017;2017:9450439.
 • Abraityte A, Vinge LE, Askevold ET, Lekva T, Michelsen AE, Ranheim T, Alfsnes K, Fiane A, Aakhus S, Lunde IG, Dahl CP, Aukrust P, Christensen G, Gullestad L, Yndestad A, Ueland T. Wnt5a is elevated in heart failure and affects cardiac fibroblast function. J Mol Med (Berl). 2017 Jul;95(7):767-777.
 • Bermudez B, Dahl TB*, Medina I*, Groeneweg M, Holm S, Montserrat-de la Paz S, Rousch M, Otten JJT, Herias V, Varela LM, Ranheim T, Yndestad A, Ortega-Gomez A, Abia R, Nagy L, Aukrust P, Muriana FJ, Halvorsen B, Biessen EA. *Authors contributed equally. Leukocyte overexpression of intracellular NAMPT attenuates atherosclerosis by regulating PPAR-γ–dependent monocyte differentiation and function. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2017 Jun;37(6):1157-1167.
 • Abraityte A, Lunde IG, Askevold ET, Michelsen AE, Christensen G, Aukrust P, Yndestad A, Fiane A, Andreassen AK, Aakhus S, Dahl CP, Gullestad L, Broch K, Ueland T. Wnt5a is associated with right ventricular dysfunction and adverse outcome in dilated cardiomyopathy. Sci Rep. 2017 Jun 14;7(1):3490.
 • Gregersen I, Sandanger Ø, Askevold ET, Holm S, Pedersen TM, Skjelland M, Krogh-Sørensen K, Dahl TB, Otterdal K, Espevik T, Aukrust P, Yndestad A, Halvorsen B. Interleukin 27 is increased in carotid atherosclerosis and promotes NLRP3 inflammasome activation through enhanced LPS signaling. PLoS One. 2017 Nov 27;12(11):e0188387.
Publisert 12. mai 2014 10:10 - Sist endret 14. aug. 2018 14:16

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Arne Yndestad
 • Negar Shahini
 • Trine Ranheim
 • Alexandra V. Finsen
 • Azita Rashidi
 • Jonas Øgaard
 • Knut Husø Lauritzen
 • Linn E. Fosshaug
 • Margrethe F. Holt.
 • Maria Belland Olsen
 • Marina Sokolova
 • Mieke Louwe
 • Ståle Haugset Nymo
 • Yangchen Dhondup
 • Øystein Sandanger
Detaljert oversikt over deltakere