Deltakere i Klinisk forskning på suicidal og selvskadende atferd

Fra UiO

Andre deltakere

  • Ruth-Kari Ramleth
  • Barbara Stanley
  • Liv Mellesdal
  • Anne Trana Brager-Larsen