English version of this page

Klinisk mikrobiologi og mikrobiotamedisin

Vårt hovedfokus er kroniske infeksjoner, samt inflammatoriske sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdom.

Tarmfloraen inneholder 300-500 ganger så mange gener som det humane genom, og er et immunologisk og metabolsk svært aktivt organ, som varierer betydelig fra individ til individ.

Vi gjennomfører tverrsnittsundersøkelser, longitudinelle studier og randomiserte studier, inkludert pilotstudier med probiotika ved HIV-infeksjon og den første styrkeberegnede intervensjonsstudien rettet mot tarmfloraen hos pasienter med hjertesvikt.

Vi planlegger også studier av tarmfloraen for å kunne skreddersy biologisk behandling ved ulike inflammasjonstilstander og for å bedre diagnostikk av kardiovaskulære og maligne følgesykdommer hos individer med kronisk HIV-infeksjon.

Mål for forskningen

Det overordnede målet til gruppen er å bedre forståelsen av tarmfloraens rolle ved ulike kroniske sykdommer for å kunne legge grunnlaget for klinisk mikrobiotamedisin. Det vil si medisinsk praksis basert på stratifisering for, eller manipulering av, tarmfloraens sammensetning og/eller funksjon.

Utvalgte publikasjoner

  • Kummen M, Mayerhofer C, Vestad B, Broch K, Awoyemi A, Storm-Larsen C, Ueland T, Yndestad A, Hov J, Trøseid M. Gut microbiota signature in heart failure defined from profiling of two independent cohorts. J Am Coll Cardiol 2018; 17: 1184-6.
  • Hoel H, Hove-Skovsgaard M, Hov, JR, Gaardbo, JC, Holm K, Kummen M, Rudi K, Nwosu F, Valeur J, Gelpi M, Seljeflot I, Ueland PM, Gerstoft J, Ullum H, Aukrust P, Nielsen SD, Trøseid M. Impact of HIV and Type 2 diabetes on Gut Microbiota Diversity, Tryptophan Catabolism and Endothelial Dysfunction. Sci Rep 2018; 8:6725.
  • Arnbjerg CJ, Vestad B, Hov JR, Pedersen KK, Jespersen S, Johannesen HH, Holm K, Halvorsen B, Fallentin E, Hansen AE, Lange T, Kjær A, Trøseid M, Fischer BM, Nielsen SD. Effect of Lactobacillus rhamnosus GG Supplementation on Intestinal Inflammation Assessed by PET/MRI Scans and Gut Microbiota Composition in HIV-Infected Individuals. JAIDS 2018; 78: 450-7.
  • Mayerhofer CCK, Awoyemi AO, Moscavitch SD, Lappegård KT, Hov JR, Aukrust P, Hovland A, Lorenzo A, Halvorsen S, Seljeflot I, Gullestad L, Trøseid M, Broch K. Design of the GutHeart-targeting gut microbiota to treat heart failure-trial: a Phase II, randomized clinical trial. ESC Heart Fail 2018; 5: 977-84..
  • Storm-larsen C, Stiksrud B,4, Eriksen C, Nowak P, Holm K, Thalme A, Dyrhol-Riise AM, Brix S, Hov JR, Trøseid M.  Microbial translocation revisited: targeting the endotoxic potential of gut microbes in HIV-infected individuals. AIDS 2019; 33: 645-53.

 

Publisert 17. apr. 2018 15:30 - Sist endret 6. juli 2022 12:52

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere