Klinisk mikrosirkulasjon

Sirkulasjonslaboratoriet på Oslo universitetssykehus, Ullevål arbeider med å utvikle metoder for humane mikrosirkulasjonsundersøkelser. 

Forskningsområde

Alle kroppens celler er avhengige av leveranse av næringsstoffer og oksygen.

Målet med respirasjons- og sirkulasjonssystemet er å sikre denne leveransen. Et stort antall tilstander kan føre til respirasjons- eller sirkulasjonssvikt, og fare for død av celler, organer eller tap av livet.

På tross av at leveransen av oksygen og næring skjer via mikrosirkulasjonen, bruker man i svært liten grad mikrovaskulære undersøkelser for å karakterisere graden av sirkulasjonssvikt, for å vurdere prognosen av tilstanden, og for å velge behandling og å kontrollere effekten av en gitt behandling.

Vårt forskningsmiljø arbeider med å utvikle metoder for humane mikrosirkulasjonsundersøkelser. Arbeidet gjøres i et nært samarbeid med ingeniører ved Institut för Medicinsk Teknologi, Linköping Universitet, og med en gruppe ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim.

Egen forskning er applikasjon og karakteristikk av metoder for mikrosirkulasjonsundersøkelser. Spesielt arbeider vi med mikrosirkulasjon ved sjokk (hjertepumpesvikt og sepsis), prematuritet og mikrovaskulær arteriovenøs shunting (eryhtromelalgi).

Karakteristikk og applikasjon av nyutviklet teknologi kan bedre overlevelse for kritisk syke pasienter (translasjonsforskning). Økt kunnskap om mikrosirkulasjonseffekter av terapi hos den enkelte pasient kan føre til riktigere behandling og følgende ressursbesparing på grunn av kortere liggetid. Endelig kan våre teknikker brukes til utvelgelse av pasienter til svært ressurskrevende behandling, som for eksempel mekanisk sirkulasjonsstøtte ved akutt hjertesvikt.

Samarbeid

Hjemmebasen for vår gruppe er Sirkulasjonslaboratoriet ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Forskningen fungerer som et ”brickless centre”, der Linköping Universitet og NTNU utvikler metodologi, mens vårt laboratorium driver egen forskning, samt støtter andre kliniske miljøer med metodekunnskap. 

Publisert 12. mai 2011 15:40 - Sist endret 9. okt. 2017 10:51

Kontakt

Gruppeleder