Publikasjoner og prosjekter

Her finner du utvalgte publikasjoner og prosjekt for forskergruppen Klinisk radiologi.

Utvalgte publikasjoner

 • Gastroenterology. 2016 Oct;151(4):660-669.e4. doi: 10.1053/j.gastro.2016.06.021. Epub 2016 Jun 21.Prevalence of Sclerosing Cholangitis Detected by Magnetic Resonance Cholangiography in Patients With Long-term Inflammatory Bowel Disease. Lunder AK1, Hov JR2, Borthne A3, Gleditsch J4, Johannesen G5, Tveit K6, Viktil E7, Henriksen M8, Hovde Ø9, Huppertz-Hauss G10, Høie O11, Høivik ML12, Monstad I13, Solberg IC12, Jahnsen J14, Karlsen TH2, Moum B13, Vatn M15, Negård A16.
 • Acta Oncol. 2017 Jun 1:1-9. doi: 10.1080/0284186X.2017.1329592. [Epub ahead of print] Implementation of lung cancer CT screening in the Nordic countries. Pedersen JH1, Sørensen JB2, Saghir Z3, Fløtten Ø4, Brustugun OT5, Ashraf H3,6, Strand TE7, Friesland S8, Koyi H9, Ek L10, Nyrén S11, Bergman P12, Jekunen A13, Nieminen EM14, Gudbjartsson T15.
 • BMC Cardiovasc Disord. 2015 Nov 14;15:147. doi: 10.1186/s12872-015-0143-9. Low-dose CT coronary angiography for assessment of coronary artery disease in patients with type 2 diabetes--a cross-sectional study. Ulimoen GR1, Ofstad AP2, Endresen K3, Gullestad L4,5, Johansen OE6, Borthne A7,8
 • Eur J Radiol. 2012 Oct;81(10):2771-5. doi: 10.1016/j.ejrad.2011.10.001. Epub 2011 Nov 10.  MRI of the cuboid bone: analysis of changes in diabetic versus non-diabetic patients and their clinical significance. Pierre-Jerome C1, Reyes EJ, Moncayo V, Chen ZN, Terk MR.
 • Magn Reson Imaging. 2017 Jul;46(1):194-206. doi: 10.1002/jmri.25566. Epub 2016 Dec 21. Dynamic multi-echo DCE- and DSC-MRI in rectal cancer: Low primary tumor Ktrans and ΔR2* peak are significantly associated with lymph node metastasis. Grøvik E1,2, Redalen KR3, Storås TH1, Negård A4, Holmedal SH4, Ree AH3,5, Meltzer S3,5, Bjørnerud A1,2, Gjesdal KI4,6

Utvalgte prosjekter

 • IBSEN-prosjektet. Et prosjekt om inflammatorisk tarmsykdom. Ledet av Anne Negård. Et samarbeid med indremedisinere, både lokalt og nasjonalt.
 • PLAVO-prosjektet. Et prosjekt om perfusjon i placenta. Ledet av Arne Borthne. Et samarbeid med obstetrikere.
 • Lungecancerscreening. Et prosjekt som utreder CT som mulig screeningmetode for lungecancer. Ledet av Haseem Ashraf. Et nordisk samarbeid.
 • MR av cancer mamma. Utvikling av en ny metode for å diagnostisere og følge opp cancer mamma. Ledet av Jonn Terje Geitung. Et samarbeid med onkologer.
 • Basalforskning innen radiologi, inkluderer «deep-learning», avanserte MR diffusjons- og perfusjonsundersøkelser. Inkluderer også utvikling av spektral-CT forskning.
 • I tillegg til dette en rekke enkeltprosjekter innen radiologi, helsetjenesteforskning og translasjonsforskning.
Publisert 29. sep. 2017 13:58 - Sist endret 16. feb. 2021 12:08