English version of this page

Klinisk transplantasjonskirurgi og eksperimentell immunologi

Forskningsgruppen fokuserer på mekanismer som regulerer immunaktiviteten hos friske individer og hos pasienter som lider av immunrelaterte tilstander som rejeksjon etter organtransplantasjon, autoimmune sykdommer, immunsvikt, kroniske infeksjoner og kreft.

Forskningsgruppen har deltatt i og ledet flere kliniske intervensjonsstudier.

Forskningsgruppen har som definert mål å identifisere ”drug targets” (nye angrepspunkt) for fremtidig pasientbehandling og resultater fra gruppen har ført til tallrike patenter.

Aktiviteten omfatter basalmedisinsk forskning av immunceller fra friske blodgivere og fra pasienter. Det benyttes biokjemiske, cellebiologiske og funksjonelle immunologiske metoder. Fokusområdene for forskningen er:

 • Intracellulære signaltransduksjonsmekanismer i immunceller, hovedsakelig T -celler: Mekanismer som regulerer aktiveringsgraden av T celler fra antigenbinding av T celle reseptor til funksjonell respons.
 • Funksjonelle studier av ulike subset av regulatoriske T celler.
 • Identifisering av den molekylære mekanismen for immunsuppresjon mediert av regulatoriske T celler. Det benyttes flowcytometriske metoder, massespektrometri, småmolekylære substanser i funksjonelle essays og biokjemiske metoder.
 • Studier av immunaktivitet ved ulike kliniske tilstander.
 • Proof-of-principle studier i dyremodeller.

Gruppen er hovedsakelig satt sammen av klinikere fra avdeling for transplantasjonsmedisin, men også transplantasjonskoordinatorer og intensivleger er tilknyttet forskningsgruppen.

Vi ønsker å belyse ulike basale og kliniske problemstillinger knyttet til organdonasjon, organpreservasjon og transplantasjon, med den målsetting å øke både tilgang og kvalitet på donororganer. Tematikken i gruppens prosjekter vil derfor favne relativt bredt.

Antall årlige organtransplantasjoner har økt betydelig de siste ti årene, og i 2011 ble 449 pasienter behandlet på denne måten. For de fleste pasienter med organsvikt er organtransplantasjon den eneste livsforlengende behandlingen, og for alle den behandling som gir best livskvalitet.

Behandlingstilbudet forutsetter for de alle fleste pasientene tilgang på donororganer fra avdøde givere. Noen pasienter med kronisk nyresvikt vil kunne motta donornyre fra levende giver.

Gjennom gruppens arbeide ønsker vi å bidra med til å øke tilgangen på donororganer for å sikre behandlingstilbudet til våre pasienter på venteliste for organtransplantasjon. Likeledes ønsker vi  å konsentrere oss om prosjekter som kan bidra til å bedre organkvaliteten på de tilgjengelige donororganer.

Prosjekter

 • Regulatory T cells and Tolerogeneic Mechansisms in Organ Transplantation
  Prosjektleder: Einar Martin Aandahl
 • Regulatory T cells in Cancer and Immune-Related Disease
  Prosjektleder: Einar Martin Aandahl and Kjetil Taskén
 • Liver transplantation for colorectal liver metastases
  Prosjektleder: Aksel Foss
 • Clinical and Surgical Aspects of Complications in Kidney Transplantation
  Prosjektleder: Ole Øyen
 • Regulatory T cells in Immune-Related Disease
  Prosjektleder: Einar Martin Aandahl
 • New Strategies in Medical and Surgical Treatment in Pancreas Transplantation for Severe Diabetes Type I
  Prosjektleder: Ole Øyen

Samarbeid

Forskergruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Bioteknologisenteret i Oslo, Universitetet i Oslo
 • Senter for immunregulering, Oslo universitetssykehus

Internasjonalt

 • University of Miami, Florida, USA
 • Karolinske Insitutet, Stockholm, Sverige
 • University of California San Francisco, California, USA
 • Aarhus University Hospital, Denmark

Utvalgte publikasjoner

 • Chellappa S, Hugenschmidt H, Hagness M, Subramani S, Melum E, Line PD, Labori KJ, Wiedswang G, Taskén K, Aandahl EM. CD8+ T Cells That Coexpress RORγt and T-bet Are Functionally Impaired and Expand in Patients with Distal Bile Duct Cancer. J Immunol. 2017 Feb 15;198(4):1729-1739
 • Landsverk OJ, Snir O, Casado RB, Richter L, Mold JE, Réu P, Horneland R, Paulsen V, Yaqub S, Aandahl EM, Øyen OM, Thorarensen HS, Salehpour M, Possnert G, Frisén J, Sollid LM, Baekkevold ES, Jahnsen FL. Antibody-secreting plasma cells persist for decades in human intestine. J Exp Med. 2017 Feb;214(2):309-317.
 • Lindahl JP, Horneland R, Nordheim E, Hartmann A, Aandahl EM, Grzyb K, Haugaa H, Kjøsen G, Åsberg A, Jenssen T. Outcomes in Pancreas Transplantation With Exocrine Drainage Through a Duodenoduodenostomy Versus Duodenojejunostomy. Am J Transplant. 2018 Jan;18(1):154-162.
 • Bujko A, Atlasy N, Landsverk OJB, Richter L, Yaqub S, Horneland R, Øyen O, Aandahl EM, Aabakken L, Stunnenberg HG, Bækkevold ES, Jahnsen FL. Transcriptional and functional profiling defines human small intestinal macrophage subsets. J Exp Med. 2017 Dec 22.

 

Publisert 4. des. 2013 12:49 - Sist endret 11. juni 2020 13:47

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Einar Martin Aandahl
 • Morten Heier Skauby
 • Rune Horneland
 • Trygve Thorsen
 • Ammar Kahn
 • Casper Beiske
 • Kristine Fasting
 • Kushi Kushekhar
Detaljert oversikt over deltakere