Tilknyttede prosjekter

En oversikt over pågående forskningsprosjekter i gruppen.

Tidlig bipolar lidelseProsjektet undersøker emosjonsbearbeiding, kognisjon, rusmisbruk og funksjonssvikt hos pasienter som kommer til første gangs behandling for bipolar lidelse, med oppfølging etter ett år. Det er støttet fra Norges Forskningsråd og Helse Sørøst, med to avsluttede, et pågående og et oppstartende PhD prosjekt. Deltakere: Ingrid Melle, Petter Andreas Ringen, Sofie Aminoff, Levi Kvitland, Trine Vik Lagerberg.

Migrasjon som risikofaktor ved psykotiske lidelser: Prosjektet undersøker mulige mellomliggende faktorer som kan forklare sammenhengen mellom migrasjon og økt risiko for psykotiske lidelser. Dette inkluderer både biologiske faktorer som D-vitamin mangel og psykologiske faktorer som opplevd diskriminering. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd. Deltakere: Ingrid Melle, Akiah Ottesen Berg, Mari Nerhus, Ole Andreassen.

Risikofaktorer for selvmord og selvmords-symptomer ved psykotiske lidelser: Prosjektet undersøker faktorer assosiert med selvmordsrisiko i de tidlige fasene av psykotiske lidelser. Prosjektet har mottatt støtte fra Helse Sør Øst. Deltakere: Ingrid Melle, Elizabeth Barrett, Erlend Mork (NSSF).

Motivasjon og apati ved psykotiske lidelser: Prosjektet undersøker forekomst av motivasjonsmangel (apati) i tidlige faser av schizofrenispektrum lidelser, med særlig fokus på effekten av apati på forløpet av funksjonssvikt. Prosjektet har mottatt støtte fra Helse Sør Øst. Deltakere: Ann Færden, Ingrid Melle.

Tidlig traumatisering ved psykotiske lidelser: Prosjektet undersøker sammenhengen mellom tidlige belastninger og symptomutforming, med et særlig fokus på gen- miljøinteraksjoner. Det er planlagt en forlengelse som undersøker effekten av tidlige traumer på forløpet av psykotiske lidelser. Deltakere: Monica Aas, Ingrid Melle, Srdjan Djurovic (Molekylærgenetikk).

Publisert 1. okt. 2012 13:33 - Sist endret 12. aug. 2015 10:25