Kolorektal kreft

Forskergruppen arbeider med klinisk onkologisk forskning ved kolorektal kreft og analkreft, både innen medikamentell behandling og strålebehandling. Forskningen omfatter kliniske studier og translasjonsforskning.

Forskergruppen bidrar med klinisk forskning og translasjonsforskning for å forbedre behandlingen av kolorektal kreft og analkreft.

Medlemmer av forskningsgruppen er aktive i ulike studier ved utprøvende medikamentell behandling, strålebehandling, translasjonsforskning, og prosjekter innen epidemiologi, seneffekter og livskvalitet. Det er multidisiplinært, nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid om flere prosjekter..

Prosjekter

Kjemoterapi

Pågående kliniske studier:

 • ISO-CC-05, METIMMOX ved metastatisk tykk- og endetarmskreft
 • ACE, FAKT ved adjuvant kjemoterapi tykktarmskreft
 • PROTEOS næringstilskudd ved kjemoterapi
 • INCMGA0012-202 metastatisk analkreft

Inklusjon i studien er avsluttet, men oppfølging/analyser pågår:

Nordic IX (eldre), Beacon (BRAF muterte), Keynote-177 (MSI), Nordic VII (metastatisk CRC), RAPIDO (høy-risk rektumcancer) og InterAACT (metastatisk analcancer).

 

 

Strålebehandling

Pågående kliniske studier:

 • Re-RAD-1 rebestråling endetarmskreft

Inklusjon i studien er avsluttet, men analyser pågår:

RAPIDO og ANCARAD

Forskergruppen har et multidisiplinært samarbeid rundt ANCARAD, prospektiv studie analcancer. Delprosjekter analyserer strålebehandling, nytten av MR og PET, translasjonsforskning vevsprøver, og seneffekter etter behandlingen

 

Translasjonsforskning

 • SMART - studien undersøker molekylær onkologi ved tykk- og endetarmskreft, og ved levermetastaser. Prosjektet involverer tumor-heterogenitet, dyrkning av pasient-deriverte organoider og drug screen.
 • BIOMAN - I prosjektet skal det etableres en populasjonsbasert database med kliniske data fra Colorectalcancer-registeret og tilhørende vevsprøver fra 5000 pasienter.

Samarbeid

Forskergruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

Forskergruppen er en av 5 som deltar aktivt i K.G. Jebsen senter for tarmkreft. Medlemmer av gruppen deltar i SMART-CRC prosjektet som var fokusert forskningsområde ved OUS 2014-18, og i TEAM-ACT strategisk forskningsområde ved OUS 2019-24. Sentrale samarbeidspartnere er Ragnhild A. Lothe og Arild Nesbakken.

Internasjonalt

Medlemmer av forskergruppen deltar i Nordisk Biomoduleringsgruppe, EORTC GI Cancer Group, Nordic Anal Cancer Group, International Rare Cancer Initiative.

 

Publisert 4. des. 2013 12:12 - Sist endret 16. des. 2021 10:35

Kontakt

Deltakere

 • Marianne Grønlie Guren
 • Maria Thomsen
 • Jørgen Smeby
 • Jan-Åge Olsen
 • Tormod Kyrre Guren
 • Linn Merete Åsli
 • Christine Undseth
 • Ingrid H. Tøraasen
 • Kathinka S. Slørdahl
Detaljert oversikt over deltakere