English version of this page

Kreft i lever og galleveier

Forskningsgruppen arbeider med kartlegging av biologiske prosesser og optimalisering av kirurgisk behandling ved kreft i lever og galleveier.

Om gruppen

Gruppens primære mål er å tilby pasienter med kreft i lever og galleveier den fremste behandlingen og dermed inkludere dem i både kliniske og translasjonsforsknings prosjekter. Gruppen har også et stort klinisk register som brukes for å evaluere/forbedre kvaliteten på behandlingen vi tilbyr.

For å oppnå dette jobber gruppen med

 • Etablering av biobank som vil gi mulighet for prospektive og retrospektive vevs-studier med særskilt henblikk på immunologiske prosesser om samspill mellom leversinusoider (”scavenger” endotel-celler), tumorceller og peritumorale immunceller. Biobanken kan også benyttes av andre forskningsgrupper for bl.a. dypsekvensering.
 • Etablering av kliniske, intervensjonelle studier med transarteriell selektiv radioembolisering (SIRT) og andre adjuvante terapiformer som ”down-staging” med det formål å kunne tilby flere pasienter enn i dag mulighet for kurativ reseksjonskirurgi.
 • Optimalisering av kirurgisk teknikk og tilleggsbehandling ved primære lever- og galleveissvulster og metastatiske leverlesjoner, gjennom bedret forståelse av mekanismene for utvikling av primære og sekundære leversvulster med særlig henblikk på interaksjonen mellom svulstcellene og immunapparatet.

Prosjekter

 • ASAC-studien, skandinavisk multisenter, placebokontrollert, randomisert studie, initiert av gruppen vår, og undersøker rollen som aspirin som adjuvans etter kirurgi for kolorektal levermetastaser, rekrutterer fremdeles pasienter og har nå 300 av 800 pasienter inkludert (www.asac. Nei). Forsøket er finansiert av Norges forskningsråd, Kreftforeningen og KLINBEFORSK.
 • EXCALIBUR-studie; enkelt senter, ikke-blindet, tre-armet randomisert studie for pasienter med høy belastning av kolorektal levermetastaser, behandlet med 1) levertransplantasjon 2) leverreseksjon 3) hepatisk arterieinfusjon av cellegift. Rettsaken er godkjent av Etisk komité og Statens legemiddelverk og vil bli startet i 2021 (www.excaliburstudy.com).
 • Presisjonsmedisin i tidlig diagnose og terapi av kreft i galdeveiene; er et samarbeidsprosjekt mellom flere grupper, ledet av Sheraz Yaqub, startet i desember 2020.
 • TESLA-studie: Levertransplantasjon for ikke-reserbar intrahepatisk kolangiokarcinom: en potensiell utforskende studie; dette er en samarbeidsstudie mellom flere grupper ved OUH-KIT som behandler pasienter med kolangiokarcinom
 • CAMINO-studie: Undersøk verdien av MR ved vurdering av CRC-levermets sammenlignet med CT-skanning, og om MR påvirker den kirurgiske avgjørelsen.

Samarbeid

 • Professor Bård Smedsrød, Universitetet i Tromsø. Funksjonelle studier av scavenger endotelceller.
 • Dr. Eren Berber, Cleveland Clinic, Ohaio, USA. Ablasjonsbehandling av levermetastaser.

Utvalgte publikasjoner

 • Fretland ÅA, Kazaryan AM, Edwin B. Laparoscopic Resection for Liver Malignancies: Do the Elderly Benefit More? J Invest Surg. 2017 Nov 8:1-2.
 • Østrup O, Dagenborg VJ, Rødland EA, Skarpeteig V, Silwal-Pandit L, Grzyb K, Berstad AE, Fretland ÅA, Mælandsmo GM, Børresen-Dale AL, Ree AH, Edwin B, Nygaard V, Flatmark K. Molecular signatures reflecting microenvironmental metabolism and chemotherapy-induced immunogenic cell death in colorectal liver metastases. Oncotarget. 2017 Jul 18;8(44):76290-76304.
 • Abu Hilal M, Aldrighetti L, Dagher I, Edwin B, et al. The Southampton Consensus Guidelines for Laparoscopic Liver Surgery: From Indication to Implementation. Ann Surg. 2017 Oct 23.
 • Halls MC, Cherqui D, Taylor MA, Primrose JN, Abu Hilal M; Collaborators of The Difficulty of Laparoscopic Liver Surgery Survey. Are the current difficulty scores for laparoscopic liver surgery telling the whole story? An international survey and recommendations for the future. HPB (Oxford). 2017 Sep 29. pii: S1365-182X(17)30926-7.
 • Aghayan DL, Kazaryan AM, Fretland ÅA, Sahakyan MA, Røsok BI, Bjørnbeth BA, Edwin B. Laparoscopic liver resection for metastatic melanoma. Surg Endosc. 2018 Mar;32(3):1470-1477.
 • Berardi G, Van Cleven S, Fretland ÅA, Barkhatov L, Halls M, Cipriani F, Aldrighetti L, Abu Hilal M, Edwin B, Troisi RI. Evolution of Laparoscopic Liver Surgery from Innovation to Implementation to Mastery: Perioperative and Oncologic Outcomes of 2,238 Patients from 4 European Specialized Centers. J Am Coll Surg. 2017 Nov;225(5):639-649.
 • Cipriani F, Fantini C, Ratti F, Lauro R, Tranchart H, Halls M, Scuderi V, Barkhatov L, Edwin B, et al. Laparoscopic liver resections for hepatocellular carcinoma. Can we extend the surgical indication in cirrhotic patients? Surg Endosc. 2018 Feb;32(2):617-626.
 • Halls MC, Cipriani F, Berardi G, Barkhatov L, Lainas P, Alzoubi M, D'Hondt M, Rotellar F, Dagher I, Aldrighetti L, Troisi RI, Edwin B, Hilal MA. Conversion for Unfavorable Intraoperative Events Results in Significantly Worst Outcomes During Laparoscopic Liver Resection: Lessons Learned From a Multicenter Review of 2861 Cases. Ann Surg. 2017 Jun 2.
 • Brudvik KW, Jones RP, Giuliante F, Shindoh J, Passot G, Chung MH, Song J, Li L, Dagenborg VJ, Fretland ÅA, Røsok B, De Rose AM, Ardito F, Edwin B, Panettieri E, Larocca LM, Yamashita S, Conrad C, Aloia TA, Poston GJ, Bjørnbeth BA, Vauthey JN. RAS Mutation Clinical Risk Score to Predict Survival After Resection of Colorectal Liver Metastases. Ann Surg. 2017 May 25.
 • Palomar R, Cheikh FA, Edwin B, Fretland Å, Beghdadi A, Elle OJ. A novel method for planning liver resections using deformable Bézier surfaces and distance maps. Comput Methods Programs Biomed. 2017 Jun;144:135-145.
 • Scuderi V, Barkhatov L, Montalti R, Ratti F, Cipriani F, Pardo F, Tranchart H, Dagher I, Rotellar F, Abu Hilal M, Edwin B, Vivarelli M, Aldrighetti L, Troisi RI. Outcome after laparoscopic and open resections of posterosuperior segments of the liver. Br J Surg. 2017 May;104(6):751-759.
 • Labori KJ, Guren MG, Brudvik KW, Røsok BI, Waage A, Nesbakken A, Larsen S, Dueland S, Edwin B, Bjørnbeth BA. Resection of synchronous liver metastases between radiotherapy and definitive surgery for locally advanced rectal cancer: short-term surgical outcomes, overall survival and recurrence-free survival. Colorectal Dis. 2017 Aug;19(8):731-738.
 • Martínez-Cecilia D, Cipriani F, Vishal S, Ratti F, Tranchart H, Barkhatov L, Tomassini F, Montalti R, Halls M, Troisi RI, Dagher I, Aldrighetti L, Edwin B, Abu Hilal M. Laparoscopic Versus Open Liver Resection for Colorectal Metastases in Elderly and Octogenarian Patients: A Multicenter Propensity Score Based Analysis of Short- and Long-term Outcomes. Ann Surg. 2017 Jun;265(6):1192-1200.
 • Wong-Lun-Hing EM, van Dam RM, van Breukelen GJ, Tanis PJ, Ratti F, van Hillegersberg R, Slooter GD, de Wilt JH, Liem MS, de Boer MT, Klaase JM, Neumann UP, Aldrighetti LA, Dejong CH; ORANGE II Collaborative Group. Randomized clinical trial of open versus laparoscopic left lateral hepatic sectionectomy within an enhanced recovery after surgery programme (ORANGE II study). Br J Surg. 2017 Apr;104(5):525-535.
 • Sandström P, Røsok BI, Sparrelid E, Larsen PN, Larsson AL, Lindell G, Schultz NA, Bjørnbeth BA, Isaksson B, Rizell M, Björnsson B. ALPPS Improves Resectability Compared With Conventional Two-stage Hepatectomy in Patients With Advanced Colorectal Liver Metastasis: Results From a Scandinavian Multicenter Randomized Controlled Trial (LIGRO Trial). Ann Surg. 2017 Sep 11.
 • Seeberg LT, Brunborg C, Waage A, Hugenschmidt H, Renolen A, Stav I, Bjørnbeth BA, Borgen E, Naume B, Brudvik KW, Wiedswang G. Survival Impact of Primary Tumor Lymph Node Status and Circulating Tumor Cells in Patients with Colorectal Liver Metastases.  Ann Surg Oncol. 2017 Aug;24(8):2113-2121.
 • Moltu K, Henjum K, Oberprieler NG, Bjørnbeth BA, Taskén K. Proximal signaling responses in peripheral T cells from colorectal cancer patients are affected by high concentrations of circulating prostaglandin E2. Hum Immunol. 2017 Feb;78(2):129-137.
 • Brudvik KW, Vauthey JN. Surgery: KRAS mutations and hepatic recurrence after treatment of colorectal liver metastases. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2017 Nov;14(11):638-639.
 • Jones RP, Brudvik KW, Franklin JM, Poston GJ. Precision surgery for colorectal liver metastases: Opportunities and challenges of omics-based decision making. Eur J Surg Oncol. 2017 May;43(5):875-883. doi: 10.1016/j.ejso.2017.02.014. Epub 2017 Mar 6. Review.
 • Passot G, Denbo JW, Yamashita S, Kopetz SE, Chun YS, Maru D, Overman MJ, Brudvik KW, Conrad C, Aloia TA, Vauthey JN. Is hepatectomy justified for patients with RAS mutant colorectal liver metastases? An analysis of 524 patients undergoing curative liver resection. Surgery. 2017 Feb;161(2):332-340.
 • Denbo JW, Yamashita S, Passot G, Egger M, Chun YS, Kopetz SE, Maru D, Brudvik KW, Wei SH, Conrad C, Vauthey JN, Aloia TA. RAS Mutation Is Associated with Decreased Survival in Patients Undergoing Repeat Hepatectomy for Colorectal Liver Metastases. J Gastrointest Surg. 2017 Jan;21(1):68-77.
 • Aahlin EK, Tranø G, Johns N, Horn A, Søreide JA, Fearon KC, Revhaug A, Lassen K. Health-Related Quality of Life, Cachexia and Overall Survival After Major Upper Abdominal Surgery: A Prospective Cohort Study. Scand J Surg. 2017 Mar;106(1):40-46.

 

Publisert 15. feb. 2013 14:09 - Sist endret 6. juli 2022 12:47

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere