Kreftcytogenetikk

Forskergruppen vår studerer kromosomavvik I kreftceller. Forskningen er knyttet til diagnostiske analyser av leukemier og solide svulster.


Innledningsvis ser vi etter spesifikke kromosomavvik i ulike krefttyper som vi mottar for diagnostiske analyser. Der vi finner avvik, fortsetter vi analysene på molekylært nivå og ser etter endringer i gener og DNA-strukturen. Dette har gitt gode resultater innen alle våre tre prioriterte områder:

 • Gynekologiske tumorer
 • Hjernesvulster
 • Analyser av sjeldne, kreft spesifikke translokasjoner.

Vår unike kompetanse er knyttet til dyrking og kromosomanalyse av neoplastiske celler. Vi har også utstrakt erfaring med fluoresens in situ-baserte analyser (FISH) og molekylær identifisering av fusjonerte gener som oppstår etter DNA-translokasjoner. Vi kombinerer to screening-metoder, g-bånd karyotyping og neste generasjons-sekvensering, noe som er en ny tilnærming. Dette har de siste årene ført til oppdagelsen av flere kreftspesifikke fusjonsgener..

Våre mål

Vi tar sikte på å finne kromosomale og/ eller molekylære avvik som er spesifikke for hver av krefttypene vi studerer, til hjelp i diagnostikk og prognose. Vårt mål er å implementere dette i klinisk praksis..

Pågående prosjekter

Forskningen vår går langs hovedprosjektene:

 • molekylære analyser av tumorer i kvinnens genitalier

 • studier av hjernetumor

 • molekylærgenetiske studier av bindevevstumor og leukemier

   

Samarbeid

I løpet av de siste årene har vi samarbeidet med mange forskergrupper og institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt samarbeid

Samarbeidspartnere som er grunnleggende for våre nåværende prosjekter, er patologene som sikrer en jevn tilførsel av svulster til de tiltenkte studiene, samt histopatologisk evaluering av dem. Vi har  et langsiktig og nært samarbeid med professor Ben Davidson og doktor Bodil Bjerkehagen ved Institutt for patologi, OUS.

internasjonalt samarbeid

Våre viktigste internasjonale samarbeidspartnere er Paola Dal Cin (Boston, USA), Marisa Nucci (Boston, USA), Norbert Arnold (Kiel, Tyskland), Joerg Weimer (Kiel, Tyskland), Tanja Pejovic (Portland, USA) og Xavier Mathias- Guiu (Barcelona, Spania).

 

 

 

Ytterlig informasjon om gruppen finner du på gruppens nettside ved Oslo universitetssykehus.

Publisert 5. mai 2014 11:40 - Sist endret 30. aug. 2019 14:56

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Sverre Heim
 • Francesca Micci
 • Ioannis Panagopoulos
 • Ludmila Gorunova
 • Petter Brandal
 • Mertine Eilert Olsen
 • Lene Johannessen
 • Marta Brunetti
 • Kristin Andersen
 • Anne Mette Eibak
Detaljert oversikt over deltakere