English version of this page

Kroniske infeksjonssykdommer

Kroniske infeksjoner som humant immunsvikt virus (HIV) og tuberkulose (TB) er globalt dominerende sykdommer hvor god diagnostikk kan mangle og behandlingen ofte er kostbar med begrenset tilgjengelighet og økende resistensproblemer.

Utvikling av bedre diagnostikk, prognostiske markører for sykdomsutvikling og nye behandlingsstrategier er derfor nødvendig, men krever en god biologisk forståelse av sykdomsmekanismene.

Forskergruppens fokus

Gruppens primære forskningsfokus er studier av immunmekanismer og regulering ved de kroniske infeksjonene HIV,TB og hepatitt B. Immunforsvaret mot kroniske infeksjoner virker gjennom en balanse mellom aktiverende og hemmende mekanismer som skal beskytte verten ved å bekjempe mikroben og samtidig forhindre en skadelig overreaksjon fra immunsystemet.

Dynamikken i denne balansen varierer mellom pasienter og er fortsatt ikke forstått. Immunologiske biomarkører vil kunne gi informasjon om sykdomsstadier, risiko for progresjon av sykdom og effekt av behandling. Immunmekanismene må derimot først studeres i biologisk materiale fra pasienter. Både nytten av potensielle biomarkører og effekten av immunterapi må undersøkes i kliniske studier før de eventuelt kan tas i bruk i klinisk praksis.

Gjennom translasjonsforskning og i samarbeid med nasjonale og internasjonale basale forskningsmiljøer ønsker vi å øke kunnskapen om infeksjoners immunpatogenese, finne biomarkører for diagnostikk, prognose og behandlingseffekt og teste nye immunmodulerende behandlingsformer.

Vår forskning omfatter

 • Prekliniske studier ved bruk av klinisk biobank materiale innsamlet fra avdelingens pasienter
 • Kliniske intervensjonsstudier av nye behandlingsstrategier
 • Kvalitetsregister forskning på store sykdomsgrupper ved avdelingen, som HIV, TB og virushepatitt
 • Klinisk partner i eksternt initierte prosjekter: influensa, infeksjonssykdommer i sentralnervesystemet, antibiotikaresistens, sepsis og ulike inflammatoriske tilstander
Publisert 20. apr. 2012 16:00 - Sist endret 9. sep. 2019 12:39

Kontakt

Deltakere

 • Anne Margarita Dyrhol Riise
 • Dag Kvale
 • Dag Henrik Reikvam
 • Kristian Tonby
 • Synne Jenum
 • Kristina Berg Lorvik
 • Birgitte Stiksrud
 • Christian Prebensen
 • Else Quist Paulsen
 • Marthe Jøntvedt Jørgensen
 • Malin Holm Meyer-Myklestad
 • Erik Christensen
 • Kristin Grotle Nore
 • Vidar Ormaasen
 • Torgun Wæhre
 • Anne-Marte Bakken Kran
 • Mette Sannes
 • Linda Gail Skeie
 • Kjerstin Røstad
 • Helene Gjelsås
 • Ida Nøkling Østebø
 • Kjersti Sellæg
 • Sarah Nur
Detaljert oversikt over deltakere