Prosjekter

Her finner du en oversikt over forskergruppens pågående prosjekter.

HIV infeksjon

Gruppens forskningsfokus er studier av immunpatogenese ved HIV infeksjon og immunologiske biomarkører som kan identifisere personer som lever med HIV og som har risiko for dårlig gjenoppbygging av immunsystemet og kronisk immunaktivering til tross for effektiv anti-retroviral behandling (ART). Studier er gjort på prospektivt innsamlet biobank fra personer som behandles for HIV ved infeksjonsavdelingen og i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.

Vi har de siste årene også gjennomført flere prospektive kliniske fase I/II intervensjonsstudier med terapeutiske HIV-vaksiner (Vacc-4x og Vacc-C5), som vil kunne inngå som en sentral komponent i en mulig kur mot HIV og som har resultert i flere PhD- grader.

Vi har etablert et HIV MedInsight kvalitetsregister for infeksjonsavdelingen og bidrar til internasjonale multisenterdatabaser og gjennomføring av store europeiske HIV-kohortstudier. Gruppen er medlem i «Nordic HIV Cure», et nordisk konsortium hvor vi planlegger felles prosjekter og vi vil bidra med kliniske data og biobank fra definerte HIV-kohorter.

Pågående egne HIV studier

 • HIV-infected patients with immune-virological discordance in response to ART: Studies of Viral dynamics, Immune activation and Microbial translocation
  Ved HIV infeksjon er det ca. 15% av pasientene som ikke responderer med adekvat rekonstitusjon av immunforsvaret (CD4 tall >500 celler/µL) til tross for langvarig og effektiv ART (immunologiske non-respondere=INR), og årsakene er ikke kartlagt. Gjennom studier av celler lagret i biobank har vi funnet at INR pasienter har mer inflammasjon med høyere nivå av chemokinet IP-10 og har økt mengde aktiverte T- celler, monocytter og dendritiske celler i blod sammenlignet med pasienter med normalt CD4 tall. Intervensjon med probiotika gitt til INR pasienter reduserte inflammasjonsmarkører i blod. Prosjektleder Dyrhol-Riise i samarbeid med Marius Trøseid, Dag Kvale, Kristina Berg Lorvik og Kjetil Taskén. PhD student Birgitte Stiksrud
 • Adjuvant mucosal therapy in HIV-infected men with insufficient response to antiretroviral therapy
  En av årsakene til at immunforsvaret ikke restitueres fullstendig ved behandlet HIV infeksjon kan være redusert slimhinnebarriere i tarmen. Prosjektet bygger videre på våre tidligere studier av INR-pasienter. Vi inkluderer pasienter i en fase I/II klinisk intervensjonsstudie (OUSHIVProbiot2, ClinicalTrials.gov NCT02640625) hvor HIV-infiserte INR-pasienter får et probiotisk kosttilskudd over åtte uker i tillegg til ART. Det tas slimhinnebiopsier fra tykktarmen før og etter behandlingen. Målet er å avklare om probiotika kan fungere som tilleggsbehandling hos INR pasienter med dysfunksjonell tarmslimhinne. Prosjektleder Dag Henrik Reikvam i samarbeid med Anne M Dyrhol-Riise, Dag Kvale og Asle Medhus ved Gastroenterologisk avdeling, OUS Ullevål. PhD-student Malin Meyer-Myklestad. Studien er finansiert av K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning, HSØ og Gilead. Les mer om studien her

Tuberkulose

Gruppens forskningsfokus er immunpatogenese ved tuberkulose (TB) og studier av immunologiske biomarkører som kan identifisere TB pasienter med risiko for utvikling av sykdom fra latente stadier og for effekt av behandling.

Studier er gjort på prospektivt innsamlet biobank før og under behandling fra TB pasienter innlagt på infeksjonsavdelingen, og gjennomføres i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. Vi har også samarbeid med Diagnosestasjonen, lungeavdelingen, ved OUS Ullevål for innsamling av prøver fra pasienter med latent TB. Vi har etablert et TB MedInsight kvalitetsregister ved infeksjonsavdelingen og bidrar i felles studier gjennom det europeiske TB nettverket (TBnet).

Vi har samarbeid med flere internasjonale partnere som Statens Serum Institutt (SSI) i København, Danmark og Universitetet i Stellenbosch, Sør-Afrika.

Pågående egne tuberkulose studier

 • Therapeutic vaccination and immune modulation - new treatment strategies for the multidrug-resistant tuberculosis pandemic. A phase I clinical trial of the therapeutic TB H56:IC vaccine and cyclooxygenase-inhibitors
  T regulatoriske celler og anti-inflammatoriske faktorer (cytokiner, prostagladin E2 (PGE2) og cyclooxygenase (COX)) beskytter primært mot uønsket vevsskade, men kan også virke hemmende på immunforsvaret. COX-2 inhibitorer er vist å kunne modulere immunforsvaret i TB dyremodeller. Vi har i prekliniske in vitro-studier av humane celler fra TB-pasienter vist at COX inhibitor også modulerer Th1 effektor og T regulatoriske celler og kan ha potensiale som immunrettet terapi ved TB. Vi startet i 2015 et forskningsprosjekt i samarbeid med SSI i København, Danmark hvor vi i en musemodell og i en klinisk studie vil teste immuneffekt og sikkerhet av immunmodulerende behandling ved TB. Vi har det siste året inkludert TB pasienter i en fase I/II klinisk intervensjonsstudie (TBCOX2, ClinicalTrials.No: NCT02503839) med fire studiearmer (COX-2 inhibitor i form av Arcoxia og/eller en TB vaksine utviklet av SSI) rekruttert fra OUS, flere sykehus i Oslo-regionen og Haukeland Universitetssykehus. Prosjektleder Dyrhol-Riise i samarbeid med Kvale, OUS/UiO og Taskén, NCMM, UiO. Postdoc Tonby og postdoc Jenum. Studiet er NFR-finansiert (GLOBVAC).
 • Eikosanoid regulering ved tuberkulose.
  Eikosanoider er viktige signaleringsmolekyler som deltar i vertsresponser mot infeksjoner og andre betennelsestilstander. Uttrykket og balansen av eikosanoider har vist seg å være en svært viktig komponent i kroppens respons mot TB infeksjon. I dette prosjektet kartlegger vi ulike aspekter av eikosanoid-balansen ved TB. Prosjektet er del av et forskerlinjeprosjekt ved det Medisinske fakultet, UiO. Forskerlinjestudent: Kristin Grotle Nore.

 • Host biomarkers in Tuberculosis - a multi-center study of diagnostic and prognostic biosignatures in various demographic and ethnical groups and the influence of HIV co-infection.
  Prognostiske biomarkører kan hjelpe ved målrettet oppfølging av TB pasienter. I samarbeid med forskere ved SU-IRG, Sør-Afrika, startet vi i 2018 et prosjekt der formålet er å analysere prognostiske biomarkører og gensignaturer som kan forutsi utvikling fra latent TB infeksjon til aktiv TB sykdom. Vi skal videre sammenlikne biomarkører i to ulike regioner med ulik forekomst av TB for å påvise mulige etniske eller demografiske forskjeller. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitet i Oslo, Infeksjonsmedisinsk og Lungemedisinsk avdeling, OUS Ullevål, Rigshospitalet, København og SU-IRG, Sør Afrika. Prosjektledere er Anne Ma Dyrhol-Riise i samarbeid med Novel Chegou (SU-IRG). Studiet er finansiert av UiO, OUS og Gilead.

Hepatitt B

The Norwegian Nucleoside Analogue Stop Study (Nuc-STOP)

Kronisk hepatitt B kan i sjeldne tilfeller helbredes og krever anti-viral behandling på ubestemt tid (NUC). Fra 2018 har vi deltatt i en norsk klinisk multisenterstudie for å undersøke om avslutning av NUC behandling hos personer med kronisk hepatitt B kan utløse en immunreaksjon som fører til funksjonell kur (tap av HBsAg). Prosjektleder er Asgeir Johannessen i samarbeid med Dag Henrik Reikvam, OUS. Studiet er finansiert av HSØ.

Publisert 2. mai 2013 12:22 - Sist endret 13. mai 2020 12:12