Kvinnesykdommer og fødselshjelp, Ahus

Forskergruppen skaper ny kunnskap om svangerskap, svangerskapskomplikasjoner og om forandringer som skjer under graviditeten.

Om gruppen

Vi forsker på følgende temaer:

 • Forandringer i bekkenbunnen som følge av graviditet og fødsel
 • Risikofaktorer for uheldige svangerskapsutfall og fødselsforløp
 • Om mor og barns tilpasning til et vanskelig svangerskap
 • Helsevesenets betydning for bedring av helse i befolkningen
 • Forbedringer i perioperativ behandling etter gynekologiske operasjoner
 • Reproduksjonsmønster
 • Alder ved menopause: Risikofaktorer og konsekvenser

Vi benytter data fra Medisinsk fødselsregister, den norske Mor og barn-undersøkelsen og Kreftregisteret. Vi samler også inn data om pasienter på vår egen klinikk, og pasienter som har blitt operert på dagkirurgisk avdeling.

Samarbeid

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU)
 • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
 • Det odontologisk fakultet, UiO
 • Handelshøyskolen BI
 • Sahlgrenska Universitetssjukehuset, Göteborg
 • Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Oslo universitetssykehus (OUS)
 • Folkehelseinstituttet
 • Norges idrettshøyskole
 • Uppsala universitet
 • Yale Univeristy, USA 
 • Andre forskergrupper på Ahus

Disputaser

Publisert 15. mai 2012 11:31 - Sist endret 11. des. 2017 10:38

Kontakt

Gruppeledere:

Deltakere

 • Anne Eskild
 • Anna Marie Ellström Engh
 • Jostein Grytten
 • Kari Bø
 • Ellen Marie Strøm-Roum
 • Gunvor Hilde
 • Jette Stær-Jensen
 • Franziska Siafarikas
 • Johanne Dypvik
 • Camilla Haavaldsen
 • Marthe Sørli
 • Tuva Halle
 • Cathrine Reimers
 • Sandra Larsen
 • Elisabeth Krefting Bjelland
 • Merete Tennfjord
 • Cathrine Planke Teig
Detaljert oversikt over deltakere