Lymfomer og lymfocyttbiologi

Vår gruppe forsker på flere av de vanligste typene av lymfekreft. Vi bruker både svulstvev fra lymfompasienter, spesielle kreftcellelinjer og B-celler fra friske blodgivere.

Vi fokuserer på studier av B-cellelymfom, en kreftsykdom som oppstår i B-lymfocytter i det adaptive immunsystemet. Målet vårt er å definere tumorklonal evolusjon og immunsuppressive mekanismer i tumormikromiljøet. Vi bruker avanserte enkelcelleteknologier og høydimensjonal avbildningsanalyse for å karakterisere tumorceller og intratumor immunceller i pasientbiopsier. Vi har et nært samarbeid med legene som behandler B-celle lymfom ved Oslo universitetssykehus, og med ledende internasjonale eksperter.

Pågående prosjekter er:

• Studere klonal utvikling og tidlige genetiske endringer ved lymfom

• Utforske B-celle reseptoren som terapeutisk mål ved B-celle lymfom

• Karakterisere mikromiljøet for å identifisere mekanismer for hvordan tumorcellene unnslipper immunsystemet, og mekanismer for immunsuppresjon.

 

Gruppen er medlem av  KG Jebsen Centre for B-cell malignancies

Følg oss på Twitter: @LabMyklebust

Publisert 12. mai 2014 11:12 - Sist endret 13. okt. 2021 13:22