Nevrokirurgi - ONOSG

Oslo Neurosurgical Outcome Study Group (ONOSG) studerer utkomme etter nevrokirurgiske operasjoner ved Oslo universitetssykehus.

Om gruppen

Studiene omfatter kvalitetssikring, pasientseleksjon for kirurgi, kirurgisk metode, behandlingsrelaterte komplikasjoner og langtidsresultat av behandlingen. Studiene omfatter i hovedsak følgende pasientgrupper:

 • Intrakraniale svulster
 • Intraspinale svulster
 • Hodeskader (TBI)
 • Nakkeskader
 • Dagkirurgi

Prosjekter

 • Høygradige skallebasis-svulster: multidisiplinær behandling
 • Randomisert, kontrollert studie for evaluering av intraoperativ reseksjonskontroll ved glioblastomer (iReG)
 • Komplikasjoner etter operasjoner for hjernesvulster hos barn og voksne
 • Patofysiologiske mekanismer for metastasering av maligne melanomer
 • Oscillerende mekanismer for human kognisjon
 • Trombose i cerebrale venesinuser ved hodeskade
 • Behandling av brudd I andre nakkevirvel hos eldre
 • Epidemiologiske studier og kirurgisk behandling av nakkebrudd
 • Konservativ behandling av nakkebrudd
 • Dagkirurgisk behandling av nakkeprolaps
 • Kirurgisk behandling av svulster I spinalkanalen
 • Livsstilsfaktorer og risiko for utvikling av hjernekreft
 • Sykkelskader

Doktorgrader

 • Posterior fossa tumours in children. Bernt Johan Due-Tønnessen.
 • Complications and clinical outcomes after surgery for symptomatic subaxial cervical degenerative disease. Bjarne Lied.
 • Surgery for brain tumors in the elderly. Ane Konglund.
 • Surgery for malignant intracranial tumors in adults. Siril Gudmundson Rogne.
 • Transshenoidal surgery for pituitary adenomas. Jon-Terje Ramm-Pettersen.

Samarbeid

Forskergruppen har samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Kreftregisteret
 • Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), NTNU
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Stavanger universitetssjukehus
 • Haukeland universitetssjukehus
 • Psykologisk Institutt, UiO
 • Vilhelm Magnus Laboratory for Neurosurgical ResearchFysMed
 • Nevroonkologisk enhet, OUS
 • Nevroradiologisk enhet, OUS
 • Nevropatologisk enhet, OUS
 • Barneklinikken, OUS

Internasjonalt

 • Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in Traumatic Brain Injury (CENTER-TBI)
 • University of California at Berkeley, California, USA
 • Stanford University at Stanford, California, USA
Publisert 27. apr. 2018 14:43 - Sist endret 28. apr. 2021 14:24

Kontakt

Gruppeledere

Deltakere

 • Eirik Helseth
 • Torstein Ragnar Meling
 • Einar O. Vik-Mo
 • Benjamin Lassen
 • Marton König
 • Petter Brandal
 • Bjarne Lied
 • Tom Børge Johannesen
 • David Scheie
 • Mads Aarhus
 • Charlotte Marie Halvorsen
 • Hege Linnerud
 • Markus Wiedmann
 • Jon-Terje Ramm-Pettersen
 • Pål A. Rønning
 • Tor Brommeland
 • Ali Rizvi
 • Christina Teisner Høstmælingen
 • Cathrine Buaas Tverdal
 • Ola Fougner Skaansar
 • Ingar Næss
 • Guro Jahr
 • Michele Da Broi
Detaljert oversikt over deltakere