Non-invasiv kardiovaskulær diagnostikk

Gruppen har ekspertise innen radiologisk og nukleærmedisinsk hjerteforskning basert på ikke-invasive diagnostiske metoder.

Illustrasjon: H.J. Smith

Om gruppen

Hjerteforskning basert på ikke-invasive radiologiske og nukleærmedisinske metoder har i mange år stått sentralt ved flere av lokalisasjonene til Avdeling for radiologi og nukleærmedisin (ARN).

Forskningen har i særlig grad vært konsentrert omkring medfødte hjertesykdommer, iskemisk hjertesykdom, ikke-iskemisk myokardsykdom og problemstillinger relatert til hjertetransplantasjon.

ARNs hjerteforskning har sterke bånd til andre fagmiljøer, og den vitenskapelige nytten av dette tverrfaglige samarbeidet er stor.

Ikke-invasiv hjertediagnostikk er teknologidrevet, og gruppen disponerer state-of-the-art utstyr til forskningsformål, inkludert 3 tesla MR, 320-snitts CT og PET/CT.

Gruppen har som formål å koordinere all radiologisk og nukleærmedisinsk hjerteforskning i Oslo universitetssykehus.

Publisert 12. juni 2012 09:37 - Sist endret 28. apr. 2021 14:56