Nyremedisinsk forskergruppe

Forskergruppen har fokus på tre områder: dialyserelatert forskning – både observasjonelle studier og kliniske studier, undersøkelse av sammenheng mellom hjerte- og nyresykdom, samt kliniske og epidemiologiske studier på høyt blodtrykk (hypertensjon) hos særskilte pasientgrupper.

Om gruppen

Epidemiologiske studier blant dialysepasienter bygger både på data fra Norsk nyreregister (OUS, Rikshospitalet) og egne dialyseenheter.

Studier spenner fra helserelatert livskvalitet til undersøkelse av komplementaktivering i denne pasientgruppen. Sammenhengen mellom hjertesvikt og nyresvikt belyses i studier med data fra Norsk Hjertesviktregister. Hypertensjon hos HIV-pasienter undersøkes i samarbeid med infeksjonsmedisinsk avdeling, både observasjonelle studier og klinisk undersøkelse med karakterisering og undersøkelse på mulige patogenetiske mekanismer for utvikling av hypertensjon.

Langsiktige mål

Gruppen har som mål å utvikle sin ledende posisjon i Norge når det gjelder dialyse. Ved å bygge opp et lokalt dialyseregister og bruke data fra det nasjonale nefrologiregisteret skal vi forske på mekanistiske og epidemiologiske sammenhenger for den høye kardiovaskulære og infeksjonsrelaterte komplikasjonsrate hos disse pasientene. Gruppen vil dessuten sette seg som mål å være blant de ledende i Europa når det gjelder forskning på helserelatert livskvalitet for kronisk nyresyke.

Samarbeid

Gruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Indremedisinsk forskningslaboratorium, OUS
 • Hjertemedisinsk avdeling, OUS
 • Intensivmedisinsk avdeling, OUS
 • Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS
 • Transplantasjonsenheten, OUS
 • Flere nyreseksjoner og dialyseposter i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest

Internasjonalt

 • Christina Miakowski, University of California, San Fransisco, USA
 • Brian Rayner, University of Cape Town, Groote Schuur Hospital, Sør-Afrika

Prosjekter

 • Renal failure in heart failure
 • HIV infection and hypertension
 • Symptom cluster and outcomes in dialysis patients
 • Sleep disturbances in dialysis patients
 • Health related quality of life – transition from dialysis to transplantation
 • Serum lektiner og infeksjonsrisiko/kardiovaskulær risiko hos pasienter med kronisk nyresvikt
Publisert 13. apr. 2012 13:36 - Sist endret 11. okt. 2021 13:21

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Aud Høieggen
 • Ingrid Os
 • Sigrid Irene Beitland
 • Lene Vernås Halvorsen
 • Amin A. G. Amro
 • Jon Arne Birkeland
 • Fredrik B. Brekke
 • Morten Bækken
 • Helga Gudmundsdottir
 • Nanna von der Lippe
 • Ingjerd Manner
 • Solbjørg Sagedal
 • Yuliya Smedbråten
 • Aud Stenehjem
 • Bård Endre Waldum-Grevbo
Detaljert oversikt over deltakere