Astma, allergi og lungesykdommer hos barn og unge (ORAACLE)

ORAACLE (Oslo Research group of Asthma and Allergy in Children, the Lung and Environment) forsker innen allergiske sykdommer og lungesykdommer hos barn og unge med fokus på betydningen av miljø, livsstil og genetikk for utvikling av allergiske sykdommer.

Forskningsgruppens formål og strategi

ORAACLE har som formål å redusere byrden av allergi og lungesykdommer hos barn og unge. Dette gjør vi ved å gjennomføre høykvalitetsstudier designet for å identifisere risikofaktorer, forstå mekanismer, optimaliserer diagnostikk og behandling, samt forebygge utvikling og byrden av allergiske sykdommer, astma og andre lungesykdommer. Ledergruppen i ORAACLE består av seniorforskere/prosjektledere som siden 2005 har bygget opp et utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk for forskningssamarbeid. Gjennom målrettet forskerutdanning økes rekrutteringen og kompetansen innen fagområdet. Medlemmer fra ORAACLE deltar i internasjonalt finansierte forskningsnettverk. Gjennom etablering av store langtids oppfølgingsstudier (inklusive fødselskohortstudier) har gruppen generert et stort tilgjengelig datamateriale for forskningen som kan benyttes på tvers av ulike studier og prosjekter. ORAACLE er tilknyttet Barneavdeling for allergi og lungesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken OUS/UiO. 

Pågående studier

 • PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in children)
 • Take-away Food Allergy
 • NAPiC (Norwegian Antibiotics for Pneumonia in Children)
 • Miljø og Barneastmastudien (ECA study)
 • Oslo Peanut Study (OPAS)
 • Bronchiolitis-ALL SE studien,
 • SPACE (Severe Pediatric Asthma Collaborative in Europe)
 • Mekanisk hostestøtte for barn med nevromuskulære sykdommer og svak hoste
 • PFAS-ImmTox
 • Legemiddelstudier
 • iPCD cohort studie, samkjøres med Norsk PCD-register studie
 • Legemiddelstudier
 • Kliniske samarbeidsprosjekter:
 1. Allergiutvikling, astma og cytokiner hos barn som er organtransplanterte eller har alvorlig leversykdom (ALTX): Avd. for barnemedisin og transplantasjon ved overlege Runar Almaas;
 2. Fysisk aktivitet, motoriske ferdigheiter, lungefunksjon og livskvalitet hjå barn med alvorleg rygg-gliding: ortopedisk avd. ved Thomas Johan Kibsgård/Ragnhild Susanne Molland;
 3. Physical activity and fitness among childhood cancer survivors (PACCS): Barneavd. for kreft- og blodsykdommer ved Ellen Ruud;
 4. Prognostiske faktorer for belastningstoleranse og lungefunksjon hos pasienter med Fontan sirkulasjon: Barnekardiologisk avd. ved Thomas Møller

Samarbeid

Forskningsgruppen har flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Nasjonalt:

 • Folkehelseinstituttet
 • Sykehuset Østfold
 • Sykehuset Innlandet
 • Norges Miljø og Biotekniske Universitet (NMBU)
 • VID høyskole, Oslo
 • Barneavdelinger i alle helseregionene i Norge

Internasjonalt:

 • Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
 • University of Lausanne, Switzerland
 • University of Bern, Switzerland
 • ISGlobal Barcelona Institute for Global Health https://www.isglobal.org/en
 • Imperial College, London, UK
 • Queen Mary University, London, UK
 • Monash University, Melbourne, Australia
 • University of Southampton, UK

Utvalgte publikasjoner

 1. Rehbinder EM, et al. (2019). Predicting Skin Barrier Dysfunction and Atopic Dermatitis in Early Infancy. J Allergy Clin Immunol Pract, 8 (2), 664-673.e5
 2. Reier-Nilsen T, et al (2019). Parent and child perception of quality of life in a randomized controlled peanut oral immunotherapy trial. Pediatr Allergy Immunol, 30 (6), 638-645
 3. Kreyberg I, et al (2019). Stopping when knowing: use of snus and nicotine during pregnancy in Scandinavia. ERJ Open Res, 5 (2)
 4. Kvalem HE, et al (2019). Perfluoroalkyl substances, airways infections, allergy and asthma related health outcomes - Implications of gender, exposure period and study design. Environ Int, 134, 105259

 

 

Publisert 6. mai 2011 13:03 - Sist endret 3. aug. 2020 15:03

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere