Astma, allergi og lungesykdommer hos barn og unge (ORAACLE)

ORAACLE (Oslo Research group of Asthma and Allergy in Children, the Lung and Environment) forsker innen allergiske sykdommer og lungesykdommer hos barn og unge med fokus på betydningen av miljø, livsstil og genetikk for utvikling av allergiske sykdommer.

Forskningsgruppens formål og strategi

ORAACLE har som formål å redusere byrden av allergi og lungesykdommer hos barn og unge. Dette gjør vi ved å gjennomføre høykvalitetsstudier designet for å identifisere risikofaktorer, forstå mekanismer, optimaliserer diagnostikk og behandling, samt forebygge utvikling og byrden av allergiske sykdommer, astma og andre lungesykdommer. Ledergruppen i ORAACLE består av seniorforskere/prosjektledere som siden 2005 har bygget opp et utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk for forskningssamarbeid. Gjennom målrettet forskerutdanning økes rekrutteringen og kompetansen innen fagområdet. Medlemmer fra ORAACLE deltar i internasjonalt finansierte forskningsnettverk. Gjennom etablering av store langtids oppfølgingsstudier (inklusive fødselskohortstudier) har gruppen generert et stort tilgjengelig datamateriale for forskningen som kan benyttes på tvers av ulike studier og prosjekter. ORAACLE er tilknyttet Barneavdeling for allergi og lungesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken OUS/UiO. 

Pågående studier

 • PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in children)
 • NAPiC (Norwegian Antibiotics for Pneumonia in Children)
 • Miljø og Barneastmastudien (ECA study)
 • Oslo Peanut Study (OPAS)
 • Bronchiolitis-ALL SE studien
 • SPACE (Severe Pediatric Asthma Collaborative in Europe)
 • Mekanisk hostestøtte for barn med nevromuskulære sykdommer og svak hoste
 • PFAS-ImmTox
 • iPCD cohort studie, samkjøres med Norsk PCD-register studie

Samarbeid

Forskningsgruppen har flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Nasjonalt:

 • Folkehelseinstituttet
 • Sykehuset Østfold
 • Sykehuset Innlandet
 • Norges Miljø og Biotekniske Universitet (NMBU)
 • VID høyskole, Oslo
 • Barneavdelinger i alle helseregionene i Norge

Internasjonalt:

 • Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
 • University of Lausanne, Switzerland
 • University of Bern, Switzerland
 • ISGlobal Barcelona Institute for Global Health https://www.isglobal.org/en
 • Imperial College, London, UK
 • Queen Mary University, London, UK
 • Monash University, Melbourne, Australia
 • University of Southampton, UK

Utvalgte publikasjoner

 1. Skjerven HO, Rehbinder EM, Vettukattil R, LeBlanc M, Granum B, Haugen G, Hedlin G, Landrø L, Marsland BJ, Rudi K, Sjøborg KD, Söderhäll C, Staff AC, Carlsen KH, Asarnoj A, Bains KES, Carlsen OCL, Endre KMA, Granlund PA, Hermansen JU, Gudmundsdóttir HK, Hilde K, Håland G, Kreyberg I, Olsen IC et al. (2020). Skin emollient and early complementary feeding to prevent infant atopic dermatitis (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial. Lancet, 395 (10228), 951-961
 2. Nilsen M, Madelen Saunders C, Leena Angell I, Arntzen MØ, Lødrup Carlsen KC, Carlsen KH, Haugen G, Hagen LH, Carlsen MH, Hedlin G, Jonassen CM, Nordlund B, Rehbinder EM, Skjerven HO, Snipen L, Staff AC, Vettukattil R, Rudi K (2020). Butyrate Levels in the Transition from an Infant- to an Adult-Like Gut Microbiota Correlate with Bacterial Networks Associated with Eubacterium Rectale and Ruminococcus Gnavus. Genes (Basel), 11 (11)
 3. Liu NM, Carlsen KCL, Cunningham S, Fenu G, Fleming LJ, Gappa M, Karadag B, Midulla F, Petrarca L, Pijnenburg MWH, Reier-Nilsen T, Rutjes NW, Rusconi F, Grigg J (2020). First analysis of the Severe Paediatric Asthma Collaborative in Europe registry. ERJ Open Res, 6 (4)
 4. Hunderi JOG, Rolfsjord LB, Carlsen KCL, Holst R, Bakkeheim E, Berents TL, Carlsen KH, Skjerven HO (2020). Virus, allergic sensitisation and cortisol in infant bronchiolitis and risk of early asthma. ERJ Open Res, 6 (1)

 

 

Publisert 6. mai 2011 13:03 - Sist endret 4. nov. 2021 14:40

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere