Astma, allergi og lungesykdommer hos barn og unge (ORAACLE)

ORAACLE (Oslo Research group of Asthma and Allergy in Children, the Lung and Environment) forsker innen allergiske sykdommer og lungesykdommer hos barn og unge med fokus på betydningen av miljø, livsstil og genetikk for utvikling av allergiske sykdommer.

Forskningsgruppens formål og strategi

ORAACLE har som formål å redusere byrden av allergi og lungesykdommer hos barn og unge. Dette gjør vi ved å gjennomføre høykvalitetsstudier designet for å identifisere risikofaktorer, forstå mekanismer, optimaliserer diagnostikk og behandling, samt forebygge utvikling og byrden av allergiske sykdommer, astma og andre lungesykdommer. Ledergruppen i ORAACLE består av seniorforskere/prosjektledere som siden 2005 har bygget opp et utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk for forskningssamarbeid. Gjennom målrettet forskerutdanning økes rekrutteringen og kompetansen innen fagområdet. Medlemmer fra ORAACLE deltar i internasjonalt finansierte forskningsnettverk. Gjennom etablering av store langtids oppfølgingsstudier (inklusive fødselskohortstudier) har gruppen generert et stort tilgjengelig datamateriale for forskningen som kan benyttes på tvers av ulike studier og prosjekter. ORAACLE er tilknyttet Barneavdeling for allergi og lungesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken OUS/UiO. 

Pågående studier

 • PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in children)
 • NAPiC (Norwegian Antibiotics for Pneumonia in Children)
 • Miljø og Barneastmastudien (ECA study)
 • Bronchiolitis-ALL SE studien
 • SPACE (Severe Pediatric Asthma Collaborative in Europe)
 • Mekanisk hostestøtte for barn med nevromuskulære sykdommer og svak hoste
 • iPCD cohort studie, samkjøres med Norsk PCD-register studie

Samarbeid

Forskningsgruppen har flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Nasjonalt:

 • Folkehelseinstituttet
 • Sykehuset Østfold
 • Sykehuset Innlandet
 • Norges Miljø og Biotekniske Universitet (NMBU)
 • VID høyskole, Oslo
 • Barneavdelinger i alle helseregionene i Norge

Internasjonalt:

 • Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
 • University of Lausanne, Switzerland
 • University of Bern, Switzerland
 • ISGlobal Barcelona Institute for Global Health https://www.isglobal.org/en
 • Imperial College, London, UK
 • Queen Mary University, London, UK
 • Monash University, Melbourne, Australia
 • University of Southampton, UK

Utvalgte publikasjoner

 1. Kelleher MM, Cro S, Cornelius V, Lodrup Carlsen KC, Skjerven HO, Rehbinder EM, Lowe AJ, Dissanayake E, Shimojo N, Yonezawa K, Ohya Y, Yamamoto-Hanada K, Morita K, Axon E, Surber C, Cork M, Cooke A, Tran L, Van Vogt E, Schmitt J, Weidinger S, McClanahan D, Simpson E, Duley L, Askie LM et al. (2021). Skin care interventions in infants for preventing eczema and food allergy, Cochrane Database Syst Rev, 2, CD013534.
 2. Goutaki M, Crowley S, Dehlink E, Gaupmann R, Horton KL, Kouis P, Lam YT, Loges NT, Lucas JS, Roehmel JF, Shoemark A, BEAT-PCD Clinical Research Collaboration (2021), The BEAT-PCD (Better Experimental Approaches to Treat Primary Ciliary Dyskinesia) Clinical Research Collaboration, Eur Respir J, 57 (2).
 3. Klem N, Skjerven HO, Nilsen B, Brekke M, Vallersnes OM (2021). Treatment for acute bronchiolitis before and after implementation of new national guidelines: a retrospective observational study from primary and secondary care in Oslo, Norway, BMJ Paediatr Open, 5 (1), e001111.
 4. Endre KMA, Landrø L, LeBlanc M, Gjersvik P, Carlsen KL, Haugen G, Hedlin G, Jonassen CM, Nordlund B, Rudi K, Skjerven HO, Staff AC, Söderhäll C, Vettukattil R, Rehbinder EM (2021). Eczema distribution in girls and boys during infancy: A cohort study on atopic dermatitis, J Allergy Clin Immunol Pract, 9 (9), 3513-3516.e2.

 

 

Publisert 6. mai 2011 13:03 - Sist endret 19. okt. 2022 14:58

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere