PAEDIA

Forskningsgruppen PAEDIA skal initiere og gjennomføre klinisk forskning og translasjonsforskning innen pediatri, i nær tilknytning til den kliniske driften ved Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus (BUK).

Forskergruppen PAEDIA ble etablert i 2014. Den består av forskere med tilknytning til Barne- og ungdomsklinikken (BUK) på Akershus universitetssykehus.

Forskningen fokuserer særlig på problemstillinger som krever en integrert, tverrfaglig metodologisk tilnærming på tvers av etablerte fagområder.

En systembiologisk utforskning av regulatoriske mekanismer, som autonome og endokrine kontrollsystemer, er også et viktig stikkord for virksomheten.

Prosjekter

 • The Norwegian Study of Chronic Fatigue Syndrome (CFS) in Adolescents: Pathophysiology and Intervention Trial (NorCAPITAL)
  Den overordnede målsettingen i NorCAPITAL er dels å kartlegge patofysiologiske mekanismer og dels å undersøke effekten av intervensjon med den sentrale sympatikushemmeren klonidin. Prosjektet omfatter 120 ungdommer med CFS og 68 friske kontroller. Flere sentrale resultater fra prosjektet er publisert/under publisering. I videreføringen av prosjektet vil det være særlig fokus på nevrokognitive og molekylærbiologiske sykdomsmekanismer.
 • Chronic Fatigue Syndrome following acute Epstein-Barr virus infections in Adolescents (CIMA)
  CIMA-prosjektet etableres i forlengelsen av NorCAPITAL. Hensikten med prosjektet er tredelt1) Å sammenlikne patofysiologiske mekanismer hos ungdommer (12-20 år) med akutt Epstein-Barr virus(EBV) infeksjon med friske ungdommer. 2) Å identifisere risikofaktorer for kronisk utmattelse 6 måneder etter debut av akutt EVB-infeksjon, og 3) Å undersøke et mentalt treningsprogram hos pasienter som plages av vedvarende utmattelse 6 måneder etter akutt EBV-infeksjon. Datainnsamlingen hos 200 pasienter med akutt EBV-infeksjon og friske kontroller blir sluttført i løpet av 2018, og de første publikasjonene fra prosjektet kan også forventes dette året. 

 • Autonomic Cardiovascular Control after Heart transplantation (AccHEART)
  AccHEART utforsker den fysiologiske og patofysiologiske betydningen av autonom denervering og renervering i forbindelse med hjertetransplantasjon. Hensikten med prosjektet er dels å kartlegge forskjeller i autonom sirkulasjonskontroll hos transplanterte pasienter vs. friske kontroller, dels å kartlegge hvilken betydning autonom reinnervasjon har for normal funksjon (ortostatisk kontroll, fysisk utholdenhet) og patofysiologiske fenomener (rejeksjon, koronarsykdom) i årene etter transplantasjon. I alt 50 pasienter følges prospektivt; i tillegg inkluderer prosjektet 50 friske kontroller. De første publikasjonene kan ventes i løpet av 2018. 

 • Cardiac murmurs in children: Predictive value of cardiac markers (CAMUS).
  Prosjektets hovedmål er å kartlegge om enkle undersøkelser (kliniske funn, blodprøver, EKG-karakteristika) kan identifisere hjertesykdom hos barn (6 uker til 10 år) med spontant oppdaget bilyd på hjertet. I alt 500 barn er planlagt inkludert; datainnsamlingen forventes sluttført i 2020.

 • STORK Groruddalen oppfølgingsprosjekt.
  STORK Groruddalen er et omfattende prosjekt som undersøker risikofaktorer for ikke-infeksiøse sykdom i en populasjonsbasert multi-etnisk kohort av 823 familier. I oppfølgingsprosjektet vil det være spesielt fokus på assosiasjoner mellom negative livshendelser hos mor, biologiske stressmarkører og barnas utviklingsløp.

 • Utvikling av hjertesykdom hos barn og ungdommer med diabetes.

Samarbeid

Forskningsgruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

Internt på AHUS har gruppen et spesielt nært samarbeid med

 • EpiGen-laboratoriet
 • Mikrobiologisk avdeling

Nasjonalt samarbeider gruppen med

 • Kvinne- og Barneklinikken (spesielt forskningsgruppen INTERPRET) og flere
 • Andre avdelinger ved Oslo universitetssykehus
 • Psykologisk institutt, UiO
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Avdeling for sykepleievitenskap, HiO
 • Allmennmedisinsk forskningsenhet, NTNU
 • Handelshøyskolen, NMBU

Internasjonalt

Vi har etablert samarbeid med blant annet

 • Johns Hopkins University School of Medicine
 • Medical University of South Carolina
 • Harvard Medical School
 • Massachusetts Institute of Technology
Publisert 22. sep. 2014 15:29 - Sist endret 22. feb. 2018 09:33

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Vegard Bruun Bratholm Wyller
 • Laura A Wortinger Bakke
 • Hanna Dis Margeirsdottir
 • Aida Simeunovic
 • Chinh Bkrong Nguyen
 • Maria Pedersen
 • Tarjei Asprusten
 • Zanira Ansari
 • Line Sletner
 • Jakob Seth Fiskå
 • Linn Nilsen Rødevand
 • Sissel Nygaard
 • Kristine Jakobsen
 • Sadaf Malik
 • Betty van Roy
 • Julie Mangersen
Detaljert oversikt over deltakere