Forskningsprosjekter

Vi forsker på

Aktuelt: Korona-Prosjektet

Undersøkelse om konsekvenser av korona-krisen

Diagnostikk

Evaluering av personlighetsforstyrrelse, målemetoder, og måleinstrumenter

NorAMP-prosjektet
«Norwegian AMP multi-site project» - Diagnostikk av personlighetsforstyrrelse

PersoniCAT-Prosjektet
Supporting specialized psychiatric care in remote areas

SIPP prosjektet
Validitetsstudier av Severity Indices of Personality Problems (SIPP)

Terapi

Implementering, prosess og utfall i behandling av personlighetsforstyrrelse

Multisenter prosjektet
Multi-senter studie av langtidsforløp ved personlighetsforstyrrelse; terapiprosesser, utfall, helsetjenestekostnader og implementering av MBT. Dette er det overordnede hovedprosjektet til Nettverk for Personlighetsforstyrrelser, som danner utgangspunkt for en rekke delprosjekter.

Behandlingsprosesser i Mentaliseringsbasert terapi
Studie av mentaliseringsevnens rolle for utbytte av MBT, og i hvilken grad mentaliseringesevnen bedres gjennom behandlingen

Behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse – en pilotstudie
Kombinert gruppe- og individualterapi for pasienter med engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse

Antisosial prosjektet
Pilotstudie av MBT for antisosial personlighetsforstyrrelse

Motoverføringsprosjektet
Motoverføringsreaksjoner hos terapeuter ved behandling av pasienter med personlighetspatologi

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
Studier av mentaliseringsbasert terapi for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Psykodynamisk gruppeterapi
– en plass i behandling ved personlighetsforstyrrelse?

Kvalitative studier - Pasientperspektiv
Aspekter ved terapi og til opplevelse av stigma ved personlighetsforstyrrelse

Andre kliniske studier:
Spiseforstyrrelse - Trikotillomani

Kjerneproblematikk

Alvorlig selvskading, følelsesregulering, tilknytningsstil, mentalisering

Extreme challenges
Psychiatric inpatients with severe self-harming behavior in Norway

Selvskadende og suicidal atferd
Selvskadende og suicidal atferd blant pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse

Sviktende Mentalisering (Informasjon kommer)
«Reflective functioning and psychotherapy processes in MBT»

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse versus Bipolar lidelse (Informasjon kommer)

Selvskading og ungdom
Adolescents' subjective experience of their own self-harming behaviour

Genetikk

Genetiske faktorer ved personlighetsforstyrrelser

BioBank prosjektet
NONSTOP-GEN - Studie av genetiske faktorer ved personlighetsforstyrrelser

 

Doktoravhandlinger under arbeid

 • Aleksander Gulla Heltne: Clinician perspectives in the development of a computer-assisted instrument for the assessment of personality disorders: Learnability, clinical utility and ease of use. Hovedveileder: Muirne C. S. Paap. Biveiledere: Benjamin Hummelen, Sara Germans Selvik, og Erik Falkum.
 • Randi Breivik: Motoverføringsreaksjoner hos terapeuter ved behandling av pasienter med personlighetspatologi. Hovedveileder: Geir Pedersen. Biveiledere: Jan Ivar Røssberg og Hanne-Sofie Johnsen Dahl.
 • Tuva Langjord: Extreme challenges – Psychopathology and treatment experiences among extensively hospitalized, psychiatric inpatients with severe self-harming behavior in Norway. Doktorgradsprogrammet ved Psykologisk Institutt, UiO. Hovedveileder: Elfrida Hartveit Kvarstein; Biveiledere: Hanne Strømme og Geir Pedersen.

Doktoravhandlinger som har utgått fra og/eller involvert forskergruppen

 • Espen Folmo: Measuring MBT – A marriage of the common and specific psychotherapy factors, 2021. Hovedveileder: Elfrida Hartveit Kvarstein; Biveiledere: Erik Stänicke og Sigmund Karterud.
 • Tore Buer Christensen: Towards a more valid and useful system for diagnosing personality disorders - Evaluating impairment of personality functioning by the SCID-5-AMPD-I, 2020. Hovedveileder: Benjamin Hummelen; Biveileder: Elfrida Hartveit Kvarstein.
 • Line Indrevoll Stänicke: The punished self, the unknown self, and the harmed self - towards a more nuanced understanding of self-harm in adolescence, 2019. Hovedveileder: Siri E. Gullestad. Medveileder: Hanne Haavind.
 • Katharina T.E Morken: Mentalization-based treatment of female patients with severe personality disorder and substance use disorder, 2018. Hovedveileder: Per Einar Binder; Biveileder: Sigmund Karterud; Helge Molde.
 • Merete Selsbakk Johansen: Affect consciousness, reflective functioning, and assessment of primary emotions in patients with personality disorders, 2016. Hovedveileder: Theresa Wilberg; Biveileder Geir Pedersen.
 • Bjørnar Torske Antonsen: Long Term Clinical Outcome of Psychotherapeutic Treatment for Patients with Personality Disorders: Findings from a Randomized Study, 2016. Hovedveileder: Theresa Wilberg; Biveileder: Sigmund Karterud.
 • Ingeborg Helene Ulltveit-Moe Eikenæs: Avoidant Personality Disorder (AvPD) and Social Phobia (SP) – studies of personality functioning, attachment and childhood experiences, 2016. Hovedveileder: Theresa Wilberg; Biveiledere: Jens Egeland og Egil Martinsen
 • Elfrida Hartveit Kvarstein: Psychotherapy of personality disorder: Large variations in the severity and longitudinal course of global functioning, symptom distress, and costs of health services, 2013. Hovedveileder: Sigmund Karterud; Biveileder: Svein Friis.
 • Frida S Gullestad: Is there an optimal treatment format for personality disorders? Findings from a randomized clinical trial, 2012. Hovedveileder: Theresa Wilberg; Biveileder: Helge Rønnestad.
 • Vidar Hallsteinli: Measuring efficiency in mental health service delivery: a study of outpatient units in Norway, 2010.
 • Espen Arnevik: Treatment of patients with Personality disorders: Day hospital treatment followed by combined psychotherapy compared with outpatient individual treatment, 2009.
 • Geir Arild Feigum Pedersen: Psychological assessments in clinical settings: Evaluation and clinical utility of psychometric measures for the treatment of patients with personality disorders, 2008. Hovedveileder: Sigmund Karterud; Biveileder: Knut A Hagtvet.
 • Benjamin Hummelen: Validity studies of three DSM-IV personality disorder constructs: Obsessive-compulsive, avoidant, and personality disorder not otherwise specified, 2008. Hovedveileder: Theresa Wilberg; Biveileder Sigmund Karterud.
 • Theresa Wilberg: Clinical studies of personality disordered patients treated in a psychotherapeutic day unit, with emphasis on assessment, treatment and course, 2000.
 • Lars Mehlum: Clinical studies of suicidal behaviour in the young with special reference to personality disorders, 1995.
 • Sigmund Karterud: Group processes in therapeutic communities, 1989.
Publisert 15. des. 2017 13:05 - Sist endret 25. okt. 2021 18:23