Korona-prosjektet

Spørreundersøkelse rettet mot behandlingstilbud og konsekvenser av koronakrisen for pasienter med personlighetsforstyrrelse

Ledet av Forskergruppe Personlighetspsykiatri pågår nå en spørreundersøkelse rettet mot behandlingstilbud og konsekvenser av koronakrisen for pasienter med moderat til alvorlig personlighetsforstyrrelse.

Spørreundersøkelsen gjennomføres innen Nettverk for personlighetsforstyrrelser, som er et pågående kvalitets og forskningssamarbeid mellom 17 behandlingsenheter innen psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, fra Farsund i sør til Tromsø i nord.  Det er sendt ut spørreskjema til omkring 1300 pasienter i denne målgruppen. Vi inkluderer også informasjon fra hver behandlingsenhet om kompensatoriske tiltak og alternative konsultasjonsformer når vanlige oppmøtekonsultasjoner og terapi har måttet bli brått avbrutt grunnet restriksjoner. Datainnsamlingen ventes å være avsluttet over sommeren 2020.

Prosjektet er godkjent av REK Sør-Øst (Nr. 132084).

 

Prosjektgruppen

 • Prosjektledere er Elfrida Hartveit Kvarstein (e.h.kvarstein@medisin.uio.no) og Geir Pedersen (geir.pedersen@medisin.uio.no)
 • Prosjektmedarbeidere er: Åse-Line Baltzersen, Benjamin Hummelen, Espen Ajo Arnevik, Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, Line Indrevoll Stänicke, Merete Seksbakk Johansen, Mona Pettersen, og Theresa Wilberg
 • Lokal prosjektleder ved Akershus universitetssykehus HF er Kjell-Einar Zahl.

Deltagende behandlingsenheter

 • Gruppeterapiteamet, DPS Kongsvinger, Akershus universitetssykehus.
 • Enhet for gruppeterapi ved Øvre Romerike DPS, Akershus universitetssykehus.
 • Enhet for gruppeterapi ved Nedre Romerike DPS, Akershus universitetssykehus.
 • Spesialpoliklinikk for Personlighetsforstyrrelser ved Seksjon for personlighetspsykiatri, KPHA, Oslo universitetssykehus.
 • Seksjon Gruppebehandling ved Lovisenberg DPS, Lovisenberg Diakonale Sykehus.
 • Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus.
 • Enhet for gruppeterapi ved Follo DPS, Akershus universitetssykehus.
 • Poliklinikk for personlighetspsykiatri ved DPS Vestfold.
 • Enhet for Intensiv Gruppebehandling ved DPS Aust-Agder, Sørlandet sykehus
 • Gruppeenheten ved Psykiatrisk poliklinikk, DPS Strømme, Sørlandet sykehus.
 • Stavanger – Gruppepoliklinikken ved Stavanger DPS.
 • Seksjon for gruppebehandling, Kronstad DPS, Helse Bergen.
 • MBT Team, Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus.
 • Gruppebehandlingsteamet ved Psykiatrisk poliklinikk, Ålesund.
Publisert 2. apr. 2020 13:42 - Sist endret 1. juli 2020 11:42