Korona-prosjektet

Spørreundersøkelse rettet mot behandlingstilbud og konsekvenser av koronakrisen for pasienter med personlighetsforstyrrelse

Ledet av Forskergruppe Personlighetspsykiatri ble det sommeren og høsten 2020 gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot behandlingstilbud og konsekvenser av koronakrisen for pasienter med moderat til alvorlig personlighetsforstyrrelse.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført innen Nettverk for personlighetsforstyrrelser, som er et pågående kvalitets og forskningssamarbeid mellom 17 behandlingsenheter innen psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, fra Farsund i sør til Tromsø i nord.  Det ble sendt ut spørreskjema til omkring 1100 pasienter i denne målgruppen. Undersøkelsen er anonym. Det ble også inkludert informasjon fra hver behandlingsenhet om kompensatoriske tiltak og alternative konsultasjonsformer da vanlige oppmøtekonsultasjoner og terapi brått ble avbrutt grunnet restriksjoner. Datainnsamlingen er avsluttet og analysene har startet.

Det er planlagt fem publikasjoner fra undersøkelsen, hvorav tre er under fagfellevurdering og følgende to er publisert:

 • Kvarstein, EH, Zahl KE, Stänicke L, Pettersen MS, Baltzersen ÅL, Johansen MS, Eikenæs IU-M, Hummelen B, Wilberg T, Arnevik EA, Pedersen G. (2021). Vulnerability of personality disorder during Covid-19 crises - A multicenter survey of mental and social distress among patients referred to treatment. Nordic Journal Of Psychiatry, 9, 1-12. https://doi.org/10.1080/08039488.2021.1942980
 • Kvarstein, EH, Zahl KE, Stänicke L, Pettersen MS, Baltzersen ÅL, Johansen MS, Eikenæs IU-M, Arnevik EA, Hummelen B, Wilberg T, Pedersen G. (2021). Vulnerability of personality disorder during the Covid-19 crises – a multicenter survey of treatment experiences among patients referred to treatment. Nordic Journal of Psychiatry. DOI: 10.1080/08039488.2021.1934110

Prosjektet er godkjent av REK Sør-Øst (Nr. 132084).

 

Prosjektgruppen

 • Prosjektledere er Elfrida Hartveit Kvarstein (e.h.kvarstein@medisin.uio.no) og Geir Pedersen (geir.pedersen@medisin.uio.no)
 • Prosjektmedarbeidere er: Åse-Line Baltzersen, Benjamin Hummelen, Espen Ajo Arnevik, Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, Line Indrevoll Stänicke, Merete Seksbakk Johansen, Mona Pettersen, og Theresa Wilberg
 • Lokal prosjektleder ved Akershus universitetssykehus HF er Kjell-Einar Zahl.

Deltagende behandlingsenheter

 • Gruppeterapiteamet, DPS Kongsvinger, Akershus universitetssykehus.
 • Enhet for gruppeterapi ved Øvre Romerike DPS, Akershus universitetssykehus.
 • Enhet for gruppeterapi ved Nedre Romerike DPS, Akershus universitetssykehus.
 • Spesialpoliklinikk for Personlighetsforstyrrelser ved Seksjon for personlighetspsykiatri, KPHA, Oslo universitetssykehus.
 • Seksjon Gruppebehandling ved Lovisenberg DPS, Lovisenberg Diakonale Sykehus.
 • Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus.
 • Enhet for gruppeterapi ved Follo DPS, Akershus universitetssykehus.
 • Poliklinikk for personlighetspsykiatri ved DPS Vestfold.
 • Enhet for Intensiv Gruppebehandling ved DPS Aust-Agder, Sørlandet sykehus
 • Gruppeenheten ved Psykiatrisk poliklinikk, DPS Strømme, Sørlandet sykehus.
 • Stavanger – Gruppepoliklinikken ved Stavanger DPS.
 • Seksjon for gruppebehandling, Kronstad DPS, Helse Bergen.
 • MBT Team, Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus.
 • Gruppebehandlingsteamet ved Psykiatrisk poliklinikk, Ålesund.
Publisert 2. apr. 2020 13:42 - Sist endret 16. sep. 2021 14:35