Antisosial Prosjektet

Pilotstudie av MBT for antisosial personlighetsforstyrrelse

Personer med antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPF) har mentale helseproblemer på lik linje med mange andre psykiske lidelser. Det finnes imidlertid ikke spesialisert behandling for denne lidelsen i Norge. Den aktuelle studien vil undersøke om mentaliseringsbasert terapi (MBT) kan og bør bli implementert som en standardbehandling for pasienter med antisosial personlighetsproblematikk. De primære utfallsmålene fokuserer på aggresjon, personlighetsfungering, personlighetstrekk, og dagligdags fungering. Vi har som mål å inkludere mellom 30 og 75 pasienter. Behandlingen foregår ved enheter tilsluttet Nettverk for Personlighetsforstyrrelser og vil bestå av kombinert gruppe/individualterapi. Det vil også gjøres en kvalitativ undersøkelse om pasientenes og terapeutenes opplevelser av MBT.

Kontakt

Prosjektleder

  • Benjamin Hummelen, MD, PhD,) Overlege/forsker, Seksjon for behandlingsforskning, Avdeling for forskning og utvikling, Oslo Universitetssykehus HF.
    Mobil: 95741039. E-post: uxbeum@ous-hf.no

Samarbeidspartnere

(Informasjon kommer)

Publisert 12. jan. 2018 16:30 - Sist endret 10. nov. 2020 10:48