BioBank prosjektet

NONSTOP-GEN - Studie av genetiske faktorer ved personlighetsforstyrrelser

Den norske nettverksstudien om personlighet og genetikk (NONSTOP-GEN) er en generell biobank ved Nettverk for personlighetsforstyrrelset (tidl. DagbehandlingsNettverk). NONSTOP-GEN har som formål å kartlegge det genetiske fundamentet for personlighetsforstyrrelser og vil generere flere forskningsprosjekter. Det første prosjektet er godkjent av Regional Etisk komité: «Årsaker til personlighetsforstyrrelser - genetiske aspekter studert i den norske nettverksstudien om personlighet og genetikk».

Hvorfor genetisk forskning?

Gener spiller en viktig rolle i utviklingen av psykiske lidelser, inkludert personlighetsforstyrrelser. Fordi det er svært mange gener som er involvert, trenger vi mange deltagere for å kunne finne ut hvilke gener som er de viktigste. Vi vil også undersøke sammenhengen mellom gener og negative barndomsopplevelser gjennom et spørreskjema som pasientene fyller ut ved utredningen. Videre vil vi se nærmere på den genetiske overlappen mellom personlighetsforstyrrelser og andre diagnoser, slik som ADHD og bipolar lidelse.

Hva vet vi?

Vi vet at utviklingen av psykiske lidelser er et meget kompleks samspill mellom gener og oppvekstfaktorer. Det er svært mange gener som er involvert. Videre vet vi at det er mye overlapp mellom gener på tvers av diagnosene. De diagnostiske kategoriene er derfor nokså kunstige.

Hva innebærer deltagelse?

Deltagelsen innebærer at pasienten avgir en spyttprøve (.75 ml) som blir merket med en kode (ikke navn/fødselsnummer) og sendt til et biobanksenter ved Folkehelseinstituttet i Oslo. Spyttprøvetakingen foregår på avdelingen og tar mellom 1 og 3 minutter. Deltagerne vil ikke få personlig tilbakemelding på resultat av undersøkelsen.

Ikke endelig

Vi vil understreke at det å finne bestemte genetiske risikofaktorer, på ingen måte er bestemmende for en person. Om sårbarhetsgener kommer til uttrykk, er i stor grad avhengig av miljøfaktorer. For en mengde sårbarhetsgener er det til og med slik at de har en beskytende virkning under bestemte levevilkår. I den forstand er det egentlig feil å snakke om «sårbarhetsgener» og det har blitt foreslått å kalle disse genene for «plastisitetsgener». Det antas at genuttrykk påvirkes av psykiatrisk behandling.

Polygene skårer

Den første selvstendige artikkelen fra NONSTOP-GEN kommer til å handle om såkalte «polygene skårer» (PS). En PS er et tall som reflekterer den generelle genetiske sårbarheten for en bestemt lidelse. Vi kan for eksempel lage en PS for ustabil personlighetsforstyrrelse (hver pasient får sin egen PS) og sammenligne borderline PS skårene på tvers av forskjellige diagnosegrupper, slik som bipolar lidelse I, bipolar lidelse type II og ADHD.  Slike analyser kan gi svar på om det er en genetisk overlapp mellom ustabil personlighetsforstyrrelse og bipolar lidelse/ADHD.

Samarbeidspartnere

Biobankprosjektet gjennomføres i samarbeid med Ole Andreassen ved K.G. Jebsen Senter for psykoseforskning, Universitetet i Oslo, og Srdjan Djurovic ved Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus. NONSTOP-GEN deltar i "The International Borderline Personality Disorder Genetics Consortium" (Mount Sinai School of Medicine i New York) og de første prøvene ble sendt i januar 2018.

For tiden er syv enheter ved Nettverk for personlighetsforstyrrelser tilknyttet prosjektet:

  • Seksjon for Personlighetspsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.
  • Seksjon for gruppebehandling ved Lovisenberg DPS, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo.
  • Poliklinikk for personlighetspsykiatri ved DPS Vestfold (Sandefjord).
  • Enhet for Gruppeterapi, Nordre Romerike DPS (Jessheim), Akershus universitetssykehus.
  • Enhet for Gruppeterapi ved Nedre Romerike DPS (Lillestrøm), Akershus universitetssykehus.
  • Enhet for Gruppeterapi, Follo DPS (Ski), Akershus universitetssykehus.


Kontakt

Prosjektleder

  • Benjamin Hummelen, MD, PhD, Overlege/forsker, Seksjon for behandlingsforskning, Avdeling for forskning og utvikling, Oslo Universitetssykehus HF.
    Mobil: 95741039. E-post: uxbeum@ous-hf.no

 

Publisert 21. des. 2017 09:31 - Sist endret 25. feb. 2021 10:55