Kvalitative studier – Pasientperspektiv

Forskningsgruppen og blant andre Seksjon for Personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker er engasjert i flere kvalitative studier i samarbeid med blant andre Psykologisk Institutt, UiO og Ekspertrådet (NAPP). Prosjektene er i ulike faser og inkluderer også studentoppgaver. Aktuell utforskning er knyttet til aspekter ved terapi, terapeutfaktorer og opplevelse av stigma ved personlighetsforstyrrelse.

Et prosjekt som nylig er avsluttet er beskrevet nedenfor:

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) består av tre komponenter, individuell terapi, gruppeterapi og en innledende psykoedukativ gruppe (Karterud & Bateman, 2011).
Den psykoedukative komponenten har til formål å øke pasientens forståelse for egen personlighetsproblematikk, det psykoterapeutiske arbeid og derved bidra til å bygge en mer stabil terapiallianse.

Til tross for at flere studier har vist positive effekter av MBT for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, er betydningen av de enkelte komponenter i behandlingen ikke undersøkt. Det er imidlertid grunn til å anta at alliansebyggende strategier er vesentlige intervensjoner for å oppnå terapieffekter.

Det aktuelle forskningsprosjektets målsetning var å undersøke den subjektive erfaringen til deltakerne i en psykoedukativ gruppekomponent tilknyttet et MBT program. Studien hadde et kvalitativt design med dybdeintervjuer av 12 pasienter som hadde deltatt i en psykoedukativ gruppe siste året før datainnsamling. Artikkel ble publisert i 2020 med tittel “Yes, There Is Actually Hope!”—A Qualitative Investigation of How Patients Experience Mentalization-Based Psychoeducation Tailored for Borderline Personality Disorder (Ingrid Tande Ditlefsen et al.)

For mer om forskning på MBT - se også forskningsprosjekter - emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Samarbeid

  • Det beskrevne prosjektet var et samarbeid mellom Personlighetspoliklinikken ved Seksjon for Personlighetspsykiatri, OUS, Psykologisk Institutt, UiO og Forskergruppen Personlighetspsykiatri og involverte spesielt Helene Amundsen Nissen-Lie, Agnes Andenæs og Ingrid Tande Ditlefsen.
  • Flere forskere er involvert i ulike pågående prosjekter tilknyttet forskergruppen med kvalitativt design: Line Stänicke, Espen Folmo, Erik Stänicke, Margrete Seeger Halvorsen, Mona Pettersen.

Kontakt

Prosjektleder

 

Publisert 22. des. 2017 14:47 - Sist endret 11. nov. 2020 08:37