Motoverføringsprosjektet

Motoverføringsreaksjoner hos terapeuter ved behandling av pasienter med personlighetspatologi.

Dette er et doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Oslo som omhandler motoverføringsreaksjoner hos terapeuter ved behandling av pasienter med personlighetspatologi. Studien er en prospektiv, longitudinell studie, og vil være forankret ved Seksjon for behandlingsforskning (SEB), Avdeling for forskning og undervisning, Oslo Universitetssykehus. Data er hentet fra Nettverk for Personlighetsforstyrrelser (Tidl. Dagbehandlingsnettverket) i perioden 2010-2016.
Nøkkelproblemstillinger i studien vil være:

  • om det er noen sammenheng mellom motoverføringsreaksjoner hos terapeuter og personkarakteristika hos pasientene
  • om det er en sammenheng mellom motoverføringsfølelser og pasientens opplevelse av terapeutisk allianse
  • om motoverføringsreaksjoner kan bidra til å predikere utfall av terapi

Prosjektgruppen

  • Randi Breivik - Seksjon for behandlingsforskning, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus
  • Geir Pedersen - Seksjon for Personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker, Oslo universitetssykehus / NORMENT part UiO, Institutt for Klinisk Medisin, UiO.
  • Jan Ivar Røssberg - Seksjon for behandlingsforskning, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus
  • Hanne Sofie Johnsen Dahl - Sykehuset i Vestfold
  • Theresa Wilberg - Seksjon for behandlingsforskning, Avdeling for forskning og utvikling, Oslo Universitetssykehus
  • Elfrida Hartveit Kvarstein - Seksjon for Personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker, Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF / Enhet voksenpsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Publisert 20. sep. 2018 13:20 - Sist endret 10. nov. 2020 11:03