Multisenter prosjektet

Evidence-based treatment for personality disorder within mental health services – is it feasible? A Norwegian multi-centre study

Innen Nettverk for Personlighetsforstyrrelser (Nettverket) anvendes flere behandlingstilnærminger for pasienter med personlighetsforstyrrelse og flere er spesielt utviklet for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. I løpet av de siste 10-15 år er Mentaliseringsbasert terapi (MBT), Skjematerapi (ST) og dialektisk adferdsterapi (DBT) fått økende utbredelse i Norge generelt og alle er representert innen Nettverket. Uavhengig av tilnærming, er identifisering av sentral personlighetsproblematikk, en åpen dialog med pasienten og et fokus på terapiallianse, fellestrekk ved terapier for denne pasientgruppen. Systematisk diagnostikk og regelmessig evaluering med bruk av feedbackinstrumenter representerer terapeutiske verktøy og gir samtidig grunnlag for forskningsdata.

Multisenter prosjektet inkluderer alle enheter tilsluttet Nettverket. Datainnsamlingen startet i 2017 og beregnes fullført i 2022. Forskningen vil inkludere delprosjekter av tverrsnittsdata for minst 1000 pasienter henvist til spesialisthelsetjenesten for vurdering/behandling av personlighetsforstyrrelse og av langtidsforløp for omkring 500 pasienter som har mottatt psykoterapeutisk behandling innen Nettverket.

Delprosjekter

 • Studier av helserelaterte kostnader ved personlighetsforstyrrelse – helsetjenester og tapt produktivitet
 • tudier av kliniske langtidsforløp, terapiallianse og utfall
 • Studier av spesifikke pasientgrupper
 • Studier av spesifikke behandlingsmetoder
 • Studier av diagnostikk, kliniske måleinstrumenter og evalueringsverktøy

  Samarbeid

  Prosjektets design, utvikling og fremdrift er et samarbeid mellom klinikere og forskere innen Nettverket, Forskergruppen personlighetspsykiatri, MBT kvalitetslaboratorium, og eksterne forskningsbidrag (Ole Klungsøyr, Steinar Lorentzen, Vidar Halsteinli, Carl-Aksel Sveen).

  Kontakt

  Deltakere

  • Medlemmer av Forskergruppen Personlighetspsykiatri
  • Nettverk for Personlighetsforstyrrelser
  Publisert 21. des. 2017 09:38 - Sist endret 29. nov. 2020 09:27