Psykodynamisk gruppeterapi og behandling av personlighetsforstyrrelse

Psykodynamisk gruppepsykoterapi er en tilnærming som har bred anvendelse innen psykiatriske spesialisthelsetjenester. Blant langtids terapitilnærminger vil gruppeterapi representere et behandlingsformat med lav kostnad.

I dag anbefales ofte mer intensive, eller spesialiserte behandlingsprogram for pasienter med personlighetsforstyrrelse. Disse kan være resurskrevende. Det er få studier som har undersøkt i hvor stor grad og for hvilke pasienter, enklere terapiformat kan være tjenlige.

Prosjektets hovedformål var derfor å undersøke forløpet for pasienter med personlighetsforstyrrelse som har deltatt i psykodynamisk gruppeterapi som et enkelt poliklinisk behandlingstilbud.

Prosjektet inkluderte 107 pasienter med personlighetsforstyrrelse som fikk tilbud om ukentlig 2-årig poliklinisk gruppeterapi ved et DPS. Datainnsamling foregikk i perioden 2002-2012.

Første artikkel (Kvarstein, Nordviste, Dragland, & Wilberg, 2016) konkluderte at poliklinisk gruppeterapi var et særlig egnet behandlingstilbud for pasienter med moderat personlighetsforstyrrelse. Artikkelen påpekte også betydelige alders og kjønnsforskjeller, med vesentlig bedre utfall knyttet til de yngre voksne og til kvinner.

Videre planlagte studier omfatter nærmere undersøkelse av terapiopplevelse og utbytte ved ulik psykopatologi og ved særskilte hendelser.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Diakonhjemmet Sykehus og Forskergruppen Personlighetspsykiatri

Kontakt

Prosjektleder

Publisert 22. des. 2017 11:36 - Sist endret 11. nov. 2020 08:40