Nordisk MBT Forskernettverk

Gruppen møtes årlig i slutten av november i Oslo for å etablere kontakt, bygge og videreføre samarbeid omkring forskning på mentaliseringsbasert terapi og nærliggende terapiformer.

Mentalisering kan defineres som evnen til å oppfatte og reflektere over mentale tilstander (følelser og motiver) hos seg selv og andre. Begrepet har fått en sentral plass i forståelse og behandling av personlighetsforstyrrelse (Fonagy, György, L, & Mary, 2002). Mentaliseringsbasert terapi (MBT) er en terapiform opprinnelig utviklet for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse i UK (Bateman, 2016). Et Nordisk samarbeid ble opprettet i forbindelse med innføringen av denne terapiformen i Norden og et samarbeid omkring etablering av norske manualer (Karterud, 2012; Karterud & Bateman, 2010, 2011). MBT er idag en etablert behandlingsform i flere Nordiske land og det finnes flere selvstendige institutt for MBT utdanning.

Det kliniske samarbeidet er videreført og har idag et bredere, forskningsrettet formål. Samarbeidet er fra 2017 gitt navnet MBT forskernettverk. Hensikten er å skape et møtepunkt for de ulike forskningsmiljø, dele, diskutere, og legge til rette for forskningssamarbeid. Interesseområder er MBT relevant forskning i vid forstand og kan omfatte:

 • Terapiprosesser og terapieffekter ved MBT
 • Tilpasninger av MBT til annen personlighetspatologi
 • MBT i nye format
 • Kasuistiske og kvalitative MBT fokus
 • Aspekter av mentalisering ved ulik personlighetspatologi
 • Mentalisering ved ulike terapitilnærminger

MBT forskernettverk møtes til årlige samlinger i siste del av november. Samlingene arrangeres i Oslo i regi av forskningsgruppen Personlighetspsykiatri. Unge, nye og mer erfarne forskere fra alle de Nordisk land er velkomne til å delta.

Kontakt

Kontaktperson ved spørsmål om forskernettverket: Elfrida H Kvarstein

Ønsker du å være på e-post liste for møtedato og program? Kontakt Stian Lie Gundersen

Litteratur

 • Bateman, A., Fonagy, P. (2016). Mentalization-based treatment for personality disorders. A practical guide: Oxford University Press
 • Fonagy, P., György, G., L, J. E., & Mary, T. (2002). Affect regulation, Mentalization and the Development of the Self. New York: Other press.
 • Karterud, S. (2012). Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G). Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Karterud, S., & Bateman, A. (2010). Manual for mentaliseringsbasert terapi (MBT) og MBT vurderingsskala. Versjon individualterapi. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Karterud, S., & Bateman, A. (2011). Manual for mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi (MBT- I). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Publisert 17. jan. 2018 09:59 - Sist endret 6. apr. 2022 14:32