Forskningsnettverk for Unnvikende personlighetsforstyrrelse

Unnvikende personlighetsforstyrrelse (UPF) er en svært vanlig lidelse men har vært neglisjert når det gjelder empirisk forskning, også internasjonalt. Det er for eksempel mangel på utvikling og evaluering av behandling som fokuserer spesifikt på denne typen personlighetsproblemer.

Forskningsnettverk for UPF ble etablert i 2017 for å bidra til mer og bedre forskning på problemstillinger knyttet til UPF gjennom kontakt og stimulering til forskningssamarbeid. Det vil arrangeres årlige dagsseminarer med diskusjon av prosjekter og prosjektplaner. Nettverket ledes av professor og overlege Theresa Wilberg ved Seksjon for behandlingsforskning, Avdeling for forskning og utvikling, OUS, og er en del av Forskningsgruppe for personlighetspsykiatri ved UiO og OUS. Nettverket er nasjonalt og består av forskere og forskningsinteresserte klinikere fra mange institusjoner og behandlingsenheter i Norge.

Interesserte kan ta kontakt med Theresa Wilberg - uxthwi@ous-hf.no

Publisert 2. jan. 2018 20:01 - Sist endret 6. apr. 2022 14:33