PRECISE - Pediatric Research group for Epidemiology, Cardiology, Imaging, Signaling and Experimental studies

Forskningsgruppen har som overordnet formål å fremme forskning som kan være til nytte for hjertesyke barn og ungdommer, særlig ved medfødte hjertesykdommer. Virksomheten er interdisiplinær og basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Gruppens forskning er inndelt i følgende tre hovedområder:

 • Klinisk forskning innen diagnostikk, behandling og oppfølging, samt metodeutvikling og vurdering av behandlingsresultater
 • Epidemiologi og registerbasert forskning
 • Translasjonsforskning via basalfagene

Forskningsgruppen har sitt utgangspunkt i Barnehjerteseksjonen ved OUS, Rikshospitalet. Vi ønsker å samle fagmiljøet, og den kliniske tilknytningen er ønskelig både tematisk og stillingsmessig. Gruppen ledes av Henrik Holmstrøm i samarbeid med Erik Thaulow og Gaute Døhlen.

PRECISE ble etablert i 2016 og er en videreføring av seksjonens tidligere forskningsgruppe (PedHeart) som ble startet i 2013.

Medlemmene har per i dag veiledningsansvar for fem ph.d.-prosjekter. En rekke nye prosjekter er planlagt som ledd i en langsiktig oppbygning av et stabilt forskningsnettverk. 

Gruppen har tett samarbeid med brukerforeningen, FFHB.

Pågående studier

 • Fontanprosjektet. Omfattende tverrfaglig oppfølgningsprosjekt hos ungdommer med univentrikulære hjertefeil. (Thomas Møller, Erik Thaulow, Gaute Døhlen, Simone Diab)
 • TrueHeart. Tredimensjonale fremstillingsmetoder av hjertefeil til bruk i klinikk og undervisning. (Henrik Brun, Henrik Holmstrøm)
 • Livet skal leves. (Heart defects in Infants; presentation, detection and rescue.) Tverrfaglig samhandlingsprosjekt om oppdagelse av medfødt hjertefeil og komplikasjoner første to år. (Gunnar Wik, Gaute Døhlen, Jarle Jortveit og Henrik Holmstrøm)
 • Causes and consequences of autonomic reinnervention after heart transplantation. Oppfølgningsprosjekt etter hjertetransplantasjon med en omfattende fysiologisk protokoll. (Erik Thaulow, Gaute Døhlen, Sissel Nygaard, Anders Haugom Christensen)
 • Infant blood pressure: normal values and risk factors for high blood pressure in infancy. Prospektiv kohortstudie i samarbeid med PreventADALL. (Henrik Holmstrøm, Peder A. Granlund)
 • Fluid balance assessed by colloid osmotic pressure in plasma and the interstitum. PhD-prosjekt i avslutningsfasen om væskebalansen i vev hos barn med hjertefeil. (Gunnar Norgård, Henrik Holmstrøm, Marianne Indrebø).
 • Outcomes in patients with pulmonary valve dysfunction after treatment with open heart surgey or percutan technique. PhD-prosjekt i samarbeid med Intervensjonssenteret. Avsluttet i 2018. (Gaute Døhlen, Brith Andresen)

Internasjonale samarbeidspartnere

 • Children’s Hospital, Helsinki, Finland
 • Rigshospitalet, Køpenhavn, Danmark
 • Hospital for Sick Children, Toronto, Canada
 • University Hospital for Children, Zürich, Sveits
 • International Society of Heart and Lung Transplantation – Pediatric Heart Failure Registry

Finansieringskilder

 • Interne forskningsmidler fra Barne- og ungdomsklinikken, OUS
 • Helse SørØst
 • Ekstrastiftelsen Helse- og Rehabilitering
 • FFHB (v/ Forskningsfond, innsamlede midler)
 • Diverse fond (Lasse Liten fond, Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelige Forskingsfond, Trygve J.B. Hoffs Fond)
Publisert 27. okt. 2014 13:28 - Sist endret 11. apr. 2019 14:57

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere