English version of this page

Norsk senter for PSC (NoPSC)

Primær skleroserende cholangitt (PSC) er en kronisk betennelsessykdom i gallegangene. Det finnes per nå ingen effektiv medikamentell behandling, og PSC er derfor den vanligste årsaken til levertransplantasjon i Norge.

Vitenskapelig og teknisk personell ved Norsk senter for PSC 2019

Fra venstre: Mette Vesterhus, Simen Hyll Hansen, Kristine Wienche, Xiaojun Jiang, Gruei Fossdal, martin Kummen, Lise Katrine Engesæter, Georg Schneditz, Carina Hinrichs, Marit Mæhle Grimsrud, Henrik Rasmussen, Alexandra Götz, Anne Pharo, Kristian Holm, Christopher Storm-Larsen, Kathrine Åsrud Sivertsen, Johannes hov, Brian Chung, Siv Furholm, Jonas Øgaard, Erik Schrumpf, Micahel trauner, Freeman (Fei) Zheng, Niklas Björkström, Murat Gainullin og Merete Tysdahl.

Foto: Tom Hemming Karlsen

Om NoPSC

Norsk senter for PSC ble formelt etablert i 2008, men det har pågått PSC-forskning i Oslo i mer enn 30 år. Et sentralt tema er forskning omkring årsaker og årsaksmekanismer i PSC, primært gjennom genetiske studier. Et annet viktig forskningsfelt er inflammatorisk tarmsykdom, som rammer omtrent 80 % av PSC-pasientene. I tillegg er de PSC-relaterte temaene gallegangskreft og lever-transplantasjon av spesiell interesse for oss.

Metodene strekker seg fra storskala genetiske studier til avansert endoskopi, og vi driver omfattende innsamling av biobankmateriale.

Forskningsaktivitet

Eksperimentell leverforskning
Hovedmålet til den eksperimentelle gruppen er å forstå både de utløsende og regulerende faktorene for utvikling av cholangitt.

 

Genomikk og metagenomikk ved inflammasjonssykdom
Hovedmålet til genomikk- og metagenomikkgruppen er å karakterisere og forstå hvordan forandringer i det humane genom og bakteriefloraen i tarmen påvirker risikoen for primær skleroserende cholangitt og cholangiocarcinom ved PSC.

 

Kliniske studier
Hovedmålet for denne prosjektporteføljen er å finne effektive strategier for å diagnostisere og behandle PSC.

 

Kjernefasilitet

Biobanken
NoPSC biobanken er en topp moderne biobank, hvor hver enkelt prøve er sporbar og både kliniske og biologiske parameter registreres.

 

 

Publisert 25. okt. 2011 10:36 - Sist endret 29. juni 2020 12:15