English version of this page

Psykiatrisk molekylær genetikk

Vårt mål er å utvikle et sterkt forskningsmiljø innen molekylærgenetikk på psykiatriske lidelser, og å gi en plattform med molekylærgenetiske tjenester til forskningsmiljøer i psykiatriske lidelser.

Om forskningsgruppen

Gruppen er en del av Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), som er et Senter for fremragende forskning (SFF). NORMENT har spesialkompetanse innen et bredt spekter av fagområder innen klinikk og nevrokognisjon, hjerneavbildning, molekylærgenetikk, miljøforhold og dyre-eksperimentelle studier. Gruppen er også en del av K.G. Jebsen senter for psykoseforskning.


For mer utfyllende informasjon, se våre engelske nettsider.

Publisert 26. sep. 2012 14:11 - Sist endret 29. juni 2018 09:52