English version of this page

Rettstoksikologi og rusmiddelfarmakologi

Bruk av alkohol og rusmidler er risikofaktorer for sykdom, skade og tidlig død og har store konsekvenser både for enkeltindivider og samfunnet og kan ha helt avgjørende betydning for utfallet i straffesaker.

Vår forskningsgruppes hovedmål er å utvikle og forbedre analytiske metoder for rusmidler, legemidler og biologiske markører i ulike prøvetakingsmateriale og fremskaffe mer kunnskap om virkningene og effektene av disse.

Slik kunnskap benyttes både i fortolkning av enkeltsaker for å bedre rettsikkerheten, men også for å forebygge rusmiddelrelaterte skader/overdoser/dødsfall samt som grunnlag for lovgivning på området.

Vi benytter data fra laboratoriedatasystemet ved RMF, gjennomfører metodeutviklingsprosjekter og humane studier og har samarbeidsprosjekter men en rekke andre forskningsinstitusjoner og også departementet og direktorat.

Prosjekter

 • Farmakodynamikk og farmakokinetikk hos gnagere ved eksponering for heroin, metadon, buprenorfin, nye psykoaktive stoffer, og lignende.
 • Effekter på avkom hos gnagere etter eksponering av metadon og buprenorfin i fosterlivet
 • Interaksjon med heroins farmakodynamikk og farmakokinetikk ved bruk av antistoffer («heroin-vaksine»), antagonister og enzymmodulatorer
 • Forekomst av rusmisbruk i ulike populasjoner
 • Effekt av rusmiddelbruk og alkohol på dødelighet, akutt sykdom og skader
 • Forekomst av alkohol og rusmidler i veitrafikken og i forbindelse med trafikkulykker
 • Overdosedødsfall
 • Utvikling og forbedring av analytiske metoder for rusmidler, biologiske markører, nye psykoaktive stoffer, neurotransmittere og lignende, samt utvikle metoder for bruk av alternative prøvetakingsmateriale
Publisert 4. des. 2017 12:18 - Sist endret 28. mai 2020 14:21

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Vigdis Vindenes
 • Elisabeth Leere Øiestad
 • Gudrun Høiseth
 • Åse Marit Øiestad
 • Hilde Erøy Edvardsen
 • Lihn Backe Andreassen
 • Håvard Furuhaugen
 • Gerd Wenche Brochmann
 • Maja Krpo
 • Lena Kristoffersen
 • Dag Helge Strand
 • Knut Hjelmeland
 • Toralf Fosen
 • Merete Vevelstad
 • Gunhild Heide
 • Mohammad Al Samarrai
 • Stine Marie Havig
 • Marit Årnes
 • Siren Pettersen
 • Marianne Arnestad
 • Liliana Bachs
 • Cecilie Hasselø Thaulow
 • Maren Strand
Detaljert oversikt over deltakere