Pediatrisk revmatologi

Vår forskning har som mål å avdekke potensielt multiorganskade og prognostiske faktorer hos barn med revmatiske sykdommer.

Vi beskriver de langsiktige sykdomsutfall i representative pasientgrupper med juvenil artritt og bindevevssykdommer.

Vi identifiserer også pasientens kjennetegn, sykdomsvariabler, inflammatoriske markører og immunogenetiske faktorer som forutsier vedvarende sykdomsaktivitet, skader og/eller funksjonshemming i ulike revmatiske sykdommer i barndommen. Våre resultater kan være betydningsfulle for fremtidig valg av individualisert målrettet terapi.

I løpet av de siste årene har avdeling for revmatologi ved Oslo universitetssykehus etablert en elektronisk database som omfatter pediatriske pasienter.

I tillegg er det etablert biobanker for biologisk materiale fra pasienter i databasen. Per i dag inneholder databasen mer enn 1100 pasienter og 500 sampler.

Prosjekter

  • Juvenil Dermatomyositt (JDM); interdisiplinær, case-kontrollert oppfølgende tverrsnittstudie av barn med JDM. Fokus på hjerte-, og lungemanifestasjoner. Prosjektleder: Helga Sanner
  • Juvenil MCTD (Mixed Connective Tissue Disease) - Langsiktig utfall og risikofaktorer. Prosjektleder: Vibeke Lilleby
  • Fysisk form ved barneleddgikt. Prosjektleder: Helga Sanner
  • Livskvalitet JIA. Prosjektleder: Berit Flatø
Publisert 30. apr. 2014 10:22 - Sist endret 11. juni 2020 13:10