Revmatologi hos voksne

Forskningsgruppe for revmatologi har en egen gruppe for forskning på revmatologi hos voksne.

I løpet av de siste årene har avdeling for revmatologi ved Oslo universitetssykehus etablert en elektronisk database som omfatter voksne pasienter.

I tillegg er det etablert biobanker for biologisk materiale fra pasienter i databasen. Per i dag inneholder databasen mer enn 2400 pasienter og 2000 sampler.

Informasjon om databasen The Norwegian Systemic Connective Tissue Disease and Vasculitis Register (NOSVAR) utgis i årlig rapport.

Prosjekter

  • NorMCTD-prosjektet; interdisiplinær, case-kontrollert oppfølgende tverrsnittstudie av alle pasienter i Norge med Mixed Connective Tissue Disease (MCTD). Fokus på epidemiologi, hjerte-, og lungemanifestasjoner, samt HLA-genetikk og serum biomarkører. Prosjektleder: Øyvind Mølberg
  • Anti-syntetase syndromet (ASS); interdisiplinær, case-kontrollert tverrsnittstudie av pasienter med ASS (syndrom definert ved serum anti-syntetase antistoffer, myositt og interstitiell lungesykdom). Fokus på hjerte-, og lungemanifestasjoner. Prosjektleder: Øyvind Mølberg
  • Systemisk sclerose (SSc); epidemiologi, kliniske manifestasjoner og kreftforekomst ved SSc i Sør-Øst Norge. Utvides til nasjonal studie i 2013.
    Prosjektleder: Jan Tore Gran
  • Takayasus arteritt (TA); epidemiologi, kliniske manifestasjoner og behandling av TA i Sør-Øst Norge. Prosjektleder: Øyvind Palm
  • Ekko ved Systemisk sclerose (SSc). Prosjektleder: Øyvind Mølberg
Publisert 30. apr. 2014 10:22 - Sist endret 11. juni 2020 13:10