Senter for hematologisk forskning, Ahus

Vi forsker på venøs trombose og maligne blodsykdommer.

Vårt hovedfokus er studier av venøs trombose, kronisk mymfatisk leukemi og akutt myelogen leukemi hos eldre. 

Om gruppen

Senter for hematologisk forskning ved Ahus (CEHRA) ble stiftet i mars 2015.

Det langsiktige målet er å få etablert en stabil forskningsgruppe som driver klinisk, epidemiologisk og translasjonsforskning på hematologiske pasienter i samarbeid med andre forskningssentre i Norge og i utlandet.

Prosjekter

Gruppen deltar i en rekke forskningsprosjekter.

Prosjekter som utgår fra Ahus

 • CAP-studien
  Undersøkelse av apixaban ved venøs trombose hos kreftpasienter. Norsk multisenterstudie. 
 • Precision therapy versus standard therapy in Acute Myeloid Leukaemia and Myelodysplastic syndrome in elderly (PALM) - a phase II randomized clinical trial
  Eldre pasienter med akutt myelogen leukemi eller myelodysplastisk syndrom randomiseres til enten standard behandling eller standard behandling pluss persontilpasset behandling etter genetisk analyse av kreftcellene.
  Et samarbeidsprosjekt med Østfold sykehus Kalnes, Oslo universitetssykehus (OUS) og Diakonhjemmet. Beregnet oppstart i 1. kvartal 2021. 
 • MolCytAML-prosjektet 
  Et samarbeidsprosjekt med professor Hilde Nilsen ved Epigen-laboratoriet på Ahus og professor Gjertsen ved Haukeland universitetssykehus. Studie av molekylære mekanismer for effekt og bivirkninger av cytarabin hos eldre med akutt myelogen leukemi.

Prosjekter som utgår fra andre sykehus der Ahus samarbeider

 • REMNANT-studien
  Studie av pasienter med myelomatose. Utgår fra Oslo universitetssykehus. 
 • PROLONG-studien
  Studie av pasienter med immunologisk trombocytopeni. Utgår fra Østfold sykehus Kalnes. 
 • PE-REHAB-studien
  Studie av pasienter med lungeemboli. Utgår fra Østfold sykehus Kalnes. 
 • VISION-studien
  Studie av pasienter med kronisk lymfatisk leukemi, Samarbeid med det europeiske Hovon-nettverket. 

Industristudier

Gruppen er involvert i flere studier som utgår fra farmasøytisk industri, blant annet på pasienter med kronisk lymfatisk leukemi, akutt myelogen leukemi, myelomatose og myeloprofilerative sykdommer. 

Samarbeid

 • Professor Sandset, Centre of Thrombosis and Haemostasis Research, Oslo universitetssykehus.
 • Waleed Ghanima, Overlege og Professor, Sykehuset Østfold.
 • Professor Jonn-Terje Geitung, Billed-diagnostisk avdeling, Akershus universitetssykehus.
 • Professor Hilde Nilsen, Epigen, Akershus universitetssykehus.
 • Professor Bjørn Tore Gjertsen, Hematologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus.
 • Fredrik Schjesvold, Oslo Myeloma Centre.
 • Pål Andre Holme, Hematologisk Avdeling, Oslo universitetssykehus.
 • Carsten Niemann, Rigshospitalet, København (Nordisk KLL gruppe).
Publisert 19. feb. 2016 10:51 - Sist endret 28. okt. 2020 14:34

Kontakt

Deltakere

 • Anders Erik Astrup Dahm
 • Anette Løken Eilertsen
 • Hoa Tran
 • Nina Schultz
 • Trine Lise Hannevik
 • Christin Johansen
 • Ellen Brodin
 • Maria Mastroianni
 • Abrar Quazi
Detaljert oversikt over deltakere