Deltakere i Senter for idrettsskadeforskning (OSTRC)

Fra UiO

Andre deltakere

 • Roald Bahr
 • Cathrine Aga
 • Roar Amundsen
 • Thor Einar Andersen
 • Lena Kristin Bache-Mathiesen
 • Hilde Mosebye Berge
 • John Bjørneboe
 • Ben Clarsen
 • Torstein Dalen-Lorentsen
 • Guri R. Ekås
 • Morgen Wang Fagerland
 • Kaja Funnemark
 • Hege Grindem
 • Joar Harøy
 • Hege Heiestad
 • Stig Heir
 • Ingar Holme
 • Cecilie Benedicte Isern
 • Emilie Bratt Jakhelln
 • Rune B. Jakobsen
 • Stian Kjennvold
 • Tron Krosshaug
 • Robert LaPrade
 • Sverre Løken
 • Gilbert Moatshe
 • Håvard Moksnes
 • Christine Holm Moseid
 • Nils F. Holm Moseid
 • Grethe Myklebust
 • Merete Møller
 • Dustin Nabhan
 • Anine Nordstrøm
 • Andreas Persson
 • Tonje Reier-Nilsen
 • May-Arna Risberg
 • Stian Bahr Sandmo
 • Christopher Skazalski
 • Julie Stang
 • Sophie Steenstrup
 • Kathrin Steffen
 • Trine Stensrud
 • Truls Straume-Næsheim
 • Marc Jacob Strauss
 • Solveig Thorarinsdottir
 • Markus Vagle
 • Håvard Visnes
 • Katherine Wang
 • Arnlaug Wangensteen
 • Eirik Halvorsen Wik
 • Tone Øritsland
 • Asbjørn Årøen