English version of this page

Senter for klinisk hjerteforskning (SKHF)

Varemerket for SKHF er forskerinitierte kliniske, randomiserte intervensjonsstudier innen feltet aterotrombose, fulgt opp med basale mekanismestudier på sykdommenes patofysiologi og anvendte intervensjonsprinsipper.

Sentrale sykdomstilstander er ulike stadier av koronar hjertesykdom, hjertesvikt, atrieflimmer og diabetes.

Aktiviteten er basert på den store pasientstrømmen ved Oslo universitetssykehus, i samarbeid med miljøer i Helse Sør-Øst.

Senterets aktivitet er vesentlig større kliniske forsknings-prosjekter, med tillegg av basale laboratorierelaterte mekanismestudier (klinisk translasjonsforskning) innen feltet aterotrombotisk kardiovaskulær sykdom. Biobanking, inkludert blodprøvetaking, prøveprosessering, frysing/lagring etter gitte kvalitetskriterier og prosedyrer står sentralt og er en viktig del av virksomheten.

I tillegg til slik biobanking har vi etablert et bredt spekter av laboratoriemetoder, inkludert HPLC, Flowcytometri, ELISA's og PCR.

"Sengenær", sentral beliggenhet i Hjertemedisinsk avdeling er vesentlig for optimal funksjon i forhold til pasientstrøm for kliniske studier i Oslo universitetssykehus.

Illustrasjon laget av Ane Reppe. Viser hvordan gruppen jobber in vivo og in vitro med hjertemedisin.
Forskningens fokus ved SKHF, in vivo og in vitro. Ilustrasjon: Ane Reppe.

Visjoner og mål for SKHF

 • Bedre forståelsen av sykdomsmekanismer og patogenetiske faktorer, inkludert livsstilsfaktorer, samt effekt av intervensjon på pasienter med kardiovaskulær sykdom
 • Videreutvikle translasjonsforskning i lys av ny kunnskap ved bruk av ny teknologi i materiale fra en utstrakt/omfattende biobank
 • Være en dynamisk forskningsgruppe med høyt motiverte deltagere, hvor gruppetilhørighet og felles anstrengelse gir fremskritt - både for forskningsgruppen og for den enkelte forsker «Teambuilding for individual excellence»
 • Utøve forskning av høy internasjonal kvalitet, rettet mot tidsskrifter på høyt internasjonalt nivå
 • Skape en arena for vitenskapelige diskusjoner, og for fokusert og strukturert veiledning og undervisning
 • Utdanne dyktige PhD-kandidater som kan bidra med akademiske ferdigheter i den kliniske medisin og forskning
 • Bidra til gode forskningsferdigheter på postdoc nivå
 • Styrke samarbeidet med nasjonale og internasjonale forskningsgrupper

Resultater

Aktiviteten er resultatorientert og det er de senere år produsert gjennomsnittlig 3 dr.grader og ca. 25 artikler i internasjonale fagfelle-vurderte tidsskrifter pr. år.

 

Publisert 23. mai 2012 12:40 - Sist endret 26. jan. 2022 13:42

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Ingebjørg Seljeflot
 • Harald Arnesen
 • Trine Baur Opstad
 • Syed Hani Ali Zaidi
 • Are Annesønn Kalstad
 • Svein Solheim
 • Vibeke Bratseth
 • Charlotte Holst Hansen
 • Sissel Åkra
 • Pål Smith
 • Peder L. Myhre
 • Rune Byrkjeland
 • Alf-Åge Pettersen
 • Ragnhild Helseth
 • Ayodeji Awoyemi
 • Jostein Nordeng
 • Susanne Kristine Aune
 • Miriam Langseth
 • Sjur Tveit
 • Karsten Kluge
 • Sverre Aukrust
Detaljert oversikt over deltakere