Smerteforskningsgruppen

Smertegruppens målsetting er å utvikle forskningsbasert kunnskap om mekanismer, forebygging, behandling og rehabilitering av smerter, skader og sykdommer i muskelskjelett- og nervesystemet, inkludert hodepine og migrene.

Smerteforskningsgruppens hovedforskningsområde omhandler mekanismer for migrene og hodepine. Det omfatter også studier på mekanismer, helseøkonomi, forebygging, behandling og rehabilitering av smerter, skader og sykdommer i muskelskjelett- og nervesystemet.

Forskningen spenner fra pasientnær klinisk forskning til billeddiagnostikk og molekylær- og nevrofysiologiske studier av sykdomsprosesser. Vi er et tverrfaglig kunnskapsmiljø med kompetanse innen klinisk medisin, fysioterapi, psykologi, fysiologi, genetikk og molekylærbiologi.

Forskningsprosjektene omfatter kliniske, epidemiologiske og helseøkonomiske samt ulike basale- og genetiske problemstillinger.

Samarbeid

Smerteforskningsgruppen er engasjert i ulike forskningsprosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Gruppen ved Forskning og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) er også koordinator for et nasjonalt forskningsnettverk innen muskelskjelettfeltet (NSGs muskelskjelettsatsing).

Publikasjoner

Forskergruppens utvalgte publikasjoner.

 • Gormley P, Anttila V, Winsvold BS, et al.: Meta-analysis of 375,000 individuals identifies 38 susceptibility loci for migraine. Nat Genet 2016; 48 (8), 856-66.
 • Kleggetveit IP, Schmidt R, Namer B, Salter H, Helås T, Schmelz M, Jørum E: Pathological nociceptors in two patients with erythromelalgia-like symptoms and rare genetic Nav 1.9 variants. Brain Behav 2016; 6 (10), e00528
 • Fjeld, OR, Grotle M, Siewers V et al.: Prognostic factors for persistent leg-pain in patients hospitalized with acute sciatica. Spine 2016 ;Volum 42.(5) s. E272-E279
 • Matre D, Hu L, Viken LA1, Hjelle IB, Wigemyr M, Knardahl S, Sand T, Nilsen KB.:Experimental Sleep Restriction Facilitates Pain and Electrically Induced Cortical Responses. Sleep 2015: Oct 1;38(10):1607-17
 • Heuch I, Heuch I, Hagen K, Zwart JA: A Comparison of Anthropometric Measures for Assessing the Association between Body Size and Risk of Chronic Low Back Pain: The HUNT Study PLoS 2015; One, 10 (10), e0141268
 • Winsvold BS, Nelson CP, Malik R, Gormley P, Anttila V, Vander Heiden J, Elliott KS, Jacobsen LM, Palta P, Amin N, de Vries B, Hämäläinen E, Freilinger T, Ikram MA, Kessler T, Koiranen M, Ligthart L, McMahon G, Pedersen LM, Willenborg C, Won HH, Olesen J, Artto V, Assimes TL, Blankenberg S et al. Genetic analysis for a shared biological basis between migraine and coronary artery disease Neurol Genet 2015; 1 (1), e10 2015; 1(1)
 • Grøvle L, Haugen AJ, Hasvik E, Natvig B, Brox JI, Grotle M. Patients’ ratings of global perceived change during 2 years were strongly influenced by the current health status. J Clin Epidemiol. 2014 May 67(5):508--‐15. PMID: 2459837
 • Heuch I, Heuch I, Hagen K, Zwart JA. Does high blood pressure reduce the risk of chronic low back pain? The Nord--‐Trøndelag Health Study. Eur J Pain. 2014 Apr;18(4):590--‐8.
 • Chasman D.I., et al. International Headache Genetics Consortium. Selectivity in Genetic Association with Sub--‐classified Migraine in Women. PLoS Genet 2014;10:e1004366.
 • Anttila V., Winsvold BS, et al.: Genome-wide meta-analysis identifies new susceptibility loci for migraine. Nat Genet 2013 ;45(8):912-7.
 • Winsvold BS., Sandven I., Hagen K., Linde M., Midthjell K., Zwart JA.: Migraine headache and development of metabolic syndrome: an 11-year follow-up in the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT). Pain 2013 ;154(8):1305-11.
 • Kvalheim S., Sandven I., Hagen K., Zwart JA.: Smoking as a risk factor for chronic musculoskeletal complaints is influenced bu age. The HUNT study. Pain 2013;154(7):1073-9.

 

Publisert 3. des. 2013 10:45 - Sist endret 13. des. 2018 15:40

Kontakt

Gruppeleder

John-Anker Zwart

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere