English version of this page

Smertemedisin

Forskergruppen består av flere undergrupper som arbeider på ulike felt innen smerteforskning.

Om gruppen

Vi prøver å kombinere smerte-epidemiologi, eksperimentell smerteforskning og klinisk smerteforskning. Av spesiell interesse er studier av bakgrunnen for den store individuelle variasjonen i smertefølsomhet, smertefarmakologi og smertemekanismer generelt, mekanismer involvert i nevropatisk smerte og i overgangen fra akutt til kronisk smerte.

Disse spørsmålene studeres i mange forskjellige studier fra store befolkningsstudier til mindre studier i den peri-operative fasen og i eksperimentelle modeller.

Samarbeid

Forskergruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt. 

Nasjonalt

  • Folkehelseinstituttet, Christopher S. Nielsen og Olöf–Anna Steingrimsdottir

  • Lovisenberg sykehus, Nina Solheim, Kjell Torp-Joakimsen 
  • NTNU, Professor Petter C Borchgrevink

  • Universitetet i Nord-Norge, Institutt for samfunnsmedisin

  • Universitetssykehuset i Nord-Norge

Internasjonalt

  • University of Florida, Gainesville, Professor R.B. Fillingim and Kim T. Sibille
  • Vanderbilt University, Tennesse, Professor Stephen Bruehl

  • Karolinska Institutet, Camilla Svensson

Publisert 26. feb. 2014 10:24 - Sist endret 22. juni 2020 15:13

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere