English version of this page

Smertemedisin

Forskergruppen består av flere undergrupper som arbeider på ulike felt innen smerteforskning.

Om gruppen

Vi prøver å kombinere smerte-epidemiologi, eksperimentell smerteforskning og klinisk smerteforskning. Av spesiell interesse er studier av bakgrunnen for den store individuelle variasjonen i smertefølsomhet, smertefarmakologi og smertemekanismer generelt, mekanismer involvert i nevropatisk smerte og i overgangen fra akutt til kronisk smerte.

Disse spørsmålene studeres i mange forskjellige studier fra store befolkningsstudier til mindre studier i den peri-operative fasen og i eksperimentelle modeller.

Samarbeid

Forskergruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt. 

Nasjonalt

 • Folkehelseinstituttet, Christopher S. Nielsen og Olöf–Anna Steingrimsdottir

 • Lovisenberg sykehus, Nina Solheim, Kjell Torp-Joakimsen 
 • NTNU, Professor Petter C Borchgrevink

 • Universitetet i Nord-Norge, Institutt for samfunnsmedisin

 • Universitetssykehuset i Nord-Norge

Internasjonalt

 • University of Florida, Gainesville, Professor R.B. Fillingim and Kim T. Sibille
 • Vanderbilt University, Tennesse, Professor Stephen Bruehl

 • Karolinska Institutet, Camilla Svensson

Publisert 26. feb. 2014 10:24 - Sist endret 22. juni 2020 15:13

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Audun Stubhaug
 • Leiv Arne Rosseland
 • Ulf Kongsgaard
 • Hanne Storm
 • Hilde Wøien
 • Silje Endresen Reme
 • Roy Bjørkholt Olsen
 • Harald Lenz
 • Axel Sauter
 • Harald Breivik
 • Per Hansson
 • Tone Marte Ljoså
 • Lars Petter Granan
 • Luis Romundstad
 • Marlin Comelon
 • Marianne Myhre
 • Gunnvald Kvarstein
 • Helen Berntzen
 • Fredrik Hetmann
 • Lise Lothe
 • Nina Solheim
 • Kjell Torp-Joakimsen
 • Aslak Johansen
 • Ivar Omenås
Detaljert oversikt over deltakere